VVD vraagt verbetering verkeersveiligheid Akersloot

Onlangs is de verkeerssituatie op kruising Kanaalweg/Boekel in Akersloot gewijzigd; een voorrangskruising werd een gelijkwaardige kruising. Verkeer uit Heiloo had jarenlang voorrang op verkeer uit Akersloot en in de nieuwe situatie is niet duidelijk aangegeven dat verkeer uit Akersloot, dus van rechts, nu voorrang heeft. Rob Dekker van de VVD maakt zich zorgen om deze situatie en vraagt namens de fractie het college in actie te komen.

,,Volgens omwonenden, bedrijven en gebruikers is het wachten op een ongeluk. Wij vragen het college per direct borden te plaatsen, met name voor verkeer uit Heiloo, om de nieuwe voorrangsituatie aan te geven. En er is meer. Op de Kanaalweg is het voor fietsers momenteel alleen mogelijk om gebruik te maken van het fietspad aan de noordzijde en deze is in zeer slechte staat. Het fietspad aan de zuidzijde is verdwenen. Tweerichtingsfietsverkeer op het noordelijke fietspad is echt niet wenselijk. De oversteekplaatsen zijn bovendien slecht aangegeven en bestaan in het Heiloose gedeelte uit platgereden stukken berm. Dus zou het mooi zijn als het college in contact treedt met de gemeente Heiloo over de gebrekkige fietsverbinding. De fietsoversteekplaatsen op deze weg dienen waar nodig verbeterd te worden. De oversteek richting Boekelermeerweg wordt nu vaak schuin genomen en er zijn in het verleden al dodelijke slachtoffers gevallen op die plek.”