VVD neemt initiatief vorming college, VrijeLijst noemt gang van zaken vriendjespolitiek

Nadat is gebleken dat de brede coalitie met vijf partijen niet van de grond kan gekomen, heeft de VVD het initiatief genomen om te werken aan een stabiele voortzetting van het college met D66. CDA en GDB worden genoemd als de aangewezen partners. De PvdA wordt niet genoemd. Ondertussen spreekt Ron de Haan van De VrijeLijst van vriendjespolitiek.

,,De VrijeLijst betreurt het besluit van CDA en dorpspartij GDB om de onafhankelijke raadsleden Borsboom en De Haan uit te sluiten van een coalitie samen met CKenG, PvdA en GroenLinks. De mogelijkheid voor een sociaal akkoord is hierdoor mislukt.

De ondertekening van het sociaal akkoord door beiden, of één van hen, was al voldoende geweest om voorstellen in de gemeenteraad in Castricum aan een politieke meerderheid te helpen, ondanks het wegvallen van Ralph Castricum (CKenG) die dit weekend aangaf het akkoord te links te vinden en coulant voor vluchtelingen.” Raadslid Ron de Haan vernam vrijdagavond laat het nieuws over het uitgestapte raadslid bij CKenG: ,,Mij is daarna niks gevraagd. Er is door CDA en GDB achter mijn rug om wel druk uitgeoefend om Divera Borsboom eerst weer lid te maken van CKenG. Partijen in de raad van Castricum hebben de mond vol van transparantie, maar in achterkamertjes is het ook in deze samenstelling niks anders dan vriendjespolitiek gebleken.”

De Haan wilde voor de benoeming van wethouders een procesvoorstel doen dat volgde op de vaststelling van een werkprogramma voor de komende twee jaar. Op een oproep aan inwoners om zich kandidaat te stellen hebben zich enkele interessante, volgens De Haan hooggekwalificeerde en ook politiek zeer ervaren kandidaten gemeld. ,,‘Ik heb hier verschillende malen aandacht voor gevraagd; er bleek bij partijen nul interesse voor te bestaan’. Met de eis dat raadslid Borsboom eerst weer moest toetreden tot CKenG slaan partijen volgens De Haan de plank voor de tweede keer mis. ‘At the end overheerst bij partijen steeds de angst om politiek op inhoud en op kwaliteit met elkaar aan te gaan. Ik vraag me dan altijd af, hoe zeker ben je dan eigenlijk van jezelf, en hoe serieus neem je de ander.”