Vroeger…..

Maandelijks vertelt de vereniging Oud Uitgeest over het Uitgeest van vroeger…

In 1901 werd voor het eerst de leerplicht ingesteld. De kinderen moesten vanaf hun 6e tot hun 12e jaar verplicht naar school. In de jaren na de 2e wereldoorlog konden de kinderen tot en met hun 14 jaar onderwijs volgen. Om de 12 jarigen niet nog langer in de 6e klas te laten zitten, werd het Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs ingesteld, zowel voor jongens als voor meisjes. In de volksmond de 7e en 8e klas.

Eind jaren `40 was er nog een groep jongens die in Uitgeest die klassen doorliepen, maar later moesten de jongens naar Beverwijk, waar zij naast de standaard lagere schoolvakken, ook ambachtsonderwijs genoten.
Veel meisjes volgden de VGLO, om daarna nog een paar dagen per week onderwezen te woorden in de naaldvakken. En dan gingen de meesten aan het werk.

Een groot aantal  Uitgeester en Akersloter meisjes kreeg boven de klaslokalen van de lagere school aan de Langebuurt les van de zusters Ursulinen. Een klein aantal ging door naar de ULO, MULO, MMS, HBS of het Gymnasium.

Voor elk vak werd een schrift bijgehouden en aan het eind van de opleiding ingebonden tot een boekwerk, wat ook meteen een gedegen naslagwerk bleek.

Naast de vakken die ook op de lagere school werden gegeven, kregen de dames les in voedingsleer, koken, warenkennis, handwerken, naaien en algemene kennis o.a. verkeersregels, kunstzinnige vorming en maatschappijleer van de zusters Crucifix, Assisia, Albertine en Serva en van Juffrouw Borst.  Een brede opleiding die toch wel erg gericht was om een huishouden goed draaiende te houden.

De VGLO werd in 1969 opgeheven toen de leerplicht door de Mammoetwet werd verlengd met een extra jaar.
Op bijgaande foto zien we een VGLO-klas, schooljaar 1960/1961. De foto en namen staan op de site www.ouduitgeest.nl  fotobeeldbank nr. 19950
Wilt u meer weten over de geschiedenis van ons mooie dorp en over zijn bewoners, dan kunt u lid worden van de Vereniging Oud Uitgeest. Voor slechts 15 euro per jaar ontvangt u de Hutgeest; het jaarboek met bijzondere wetenswaardigheden, historische gebeurtenissen en familiegeschiedenissen en twee maal per jaar de Nieuwsbrief met historisch en genealogisch nieuws over Uitgeest en de Uitgeesters.