Vrijwilligers Muttathara bezoeken projecten in India

Leden van de Muttathara projectgroep zijn op bezoek geweest bij projecten die gefinancierd worden met de opbrengsten van de kringloopwinkel. Zo kunnen ze met eigen ogen zien waar de financiering naar toe gaat en dat levert prachtige ervaringen op. In alle, soms erg afgelegen, dorpen wordt de projectgroep feestelijk ontvangen met bloemenslingers, muziek en dans. Zo bezochten ze een organisatie die protheses maakt voor verkeersslachtoffers en leprozen en is er veel projectgeld besteed aan waterputten en de aankoop van buffels en koeien. Ook bezocht de projectgroep een organisatie waar vrouwen leren producten kopen en verkopen, zoals sieraden of zelf ingemaakte groente en fruit. Als laatste bezochten de vrijwilligers een vermi (wormen) compostkwekerij waarin 50 vrouwen actief zijn. 

Veel van de organisaties die Muttathara steunt werken met het revolving fund principe. Volgens dit principe vloeit het geld dat wordt uitgeleend voor een investering door de vrouwen weer terug naar de stichting. Zo komt dit geld weer beschikbaar voor nieuwe leningen en wordt er duurzaam gefinancierd. 

Wat opvalt is dat veel van de plaatselijke organisaties gerund worden door vrijwilligers, net als Muttathara zelf. Daarnaast krijgen organisaties naast de subsidies vanuit Muttathara ook vaak hulp van particulieren uit India. Veel organisaties ontwikkelen ook druk door. Muttathara adviseert hen om in 2019 weer financiering via de kringloopwinkel aan te vragen. Zo kan men met de opbrengsten uit de winkel deze prachtige projecten blijven steunen. (Foto: aangeleverd)