Vrijwilligers bij Welzijn Castricum gezocht

Castricum – De stichting Welzijn Castricum draait met de meeste projecten alleen door de inzet van vrijwilligers, bij een aantal van deze projecten is dringend extra hulp nodig.

SamenSpraak is een project waarin vrijwillige taalcoaches taalondersteuning geven aan anderstaligen. Welzijn zoekt een coördinator die dit in goede banen leidt. Wie beschikt over een goede helicopterview, geïnteresseerd is in taal en andere culturen en ongeveer 10/15 uur per week de tijd heeft, wordt gevraagd te reageren. Ondernemerschap, creativiteit en zorgvuldigheid helpen jou om het project goed te laten draaien. De taken zijn onder andere het werven van nieuwe taalcoaches, noteren van koppelingen in het computersysteem, onderhouden contact met vrijwilligers en anderstaligen, opbouwen van een relevant netwerk en natuurlijk brainstormen en overleggen met medewerkers van Welzijn.


Vind je het werken met peuters leuk, dan is het Peutercafé van Welzijn Castricum ook nog op zoek naar nieuwe mensen die naast het meedraaien ook wel eens zelfstandig een groep kunnen begeleiden bij afwezigheid van de coördinator.


Welzijn Castricum organiseert met succes een aantal wijkontmoetingen in de dorpskernen Castricum en Limmen. Van de vrijwilligers wordt gevraagd dat zij de mensen verwelkomen, de koffie verzorgen en het gesprek begeleiden. Het zijn gezellige ochtenden waar over levensvragen wordt gepraat maar ook over de actualiteiten. Het gaat over vroeger maar ook over alle veranderingen die er nu zijn. Het is ook een plek waar mensen hun persoonlijke verhaal kunnen vertellen met een lach en een traan. Op dit moment is er speciaal vraag naar een extra iemand bij de wijkontmoeting bij Fase Fier in Bakkum op woensdagochtend, eens per drie weken van 10.00 tot 12.00 uur.


Tevens zijn zij op zoek naar voorlichters voor het project Informatief Huisbezoek. Deze voorlichters gaan éénmalig op huisbezoek bij 75- of 80-jarigen, die nieuw in Castricum zijn komen wonen of mensen die weduwe of weduwnaar zijn geworden. Gezocht wordt naar vrijwilligers die gewerkt hebben of nog werken als bijvoorbeeld wijkverpleegkundige, WMO consulent of maatschappelijk werker. Ook mensen die op een andere manier werkzaam zijn of zijn geweest binnen de gemeente of gezondheidszorg zijn welkom. Vrijwilligers die goed op de hoogte zijn of worden van de sociale kaart (de voorzieningen in Castricum), goed kunnen luisteren en het leuk vinden om mensen thuis te bezoeken. Deze functie vraagt ongeveer drie à vier uur per maand en kan geheel naar eigen tijd worden ingedeeld.

Contact

Wie interesse heeft in een van deze vacatures, of ander vrijwilligerswerk wil doen, kan een afspraak maken bij het Vrijwilligers Informatie Punt (onderdeel van Welzijn Castricum) Het telefoonnummer is 0251 656562. De vacaturebank is ook op www.vrijwilligerswerkcastricum.nl te vinden en op donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur in de bibliotheek van Castricum. (Foto: Gerd Altmann via Pixabay)