Vrijwilliger worden en weidevogels beschermen

Regio – Noord-Holland is een belangrijk broedgebied voor vogels als de grutto, kievit, tureluur en scholekster. Zodra ze gaan broeden hebben ze bescherming nodig en daar kun jij een rol in spelen. Landschap Noord-Holland zet zich als beschermer van natuur in voor biodiversiteit in Noord-Holland en specifiek voor weide- en akkervogels. Al voor een paar uurtjes per week in het voorjaar kun je aan de slag bij een vrijwilligersgroep bij jou in de buurt.

Je gaat in het voorjaar op pad met andere vrijwilligers om, samen met de boer, de weide- of akkervogels te beschermen op diens land. Je observeert de vogels, leest hun gedrag en beschermt ze wanneer ze het écht nodig hebben. Zodra de eieren worden gelegd breekt een kwetsbare periode aan. Er lopen vossen over het land, er moet gemaaid worden, er loopt vee tussendoor. Als vrijwilliger kun je vossenrasters plaatsen, de boer helpen de nesten te lokaliseren zodat de boer eromheen kan maaien en nestkooien plaatsen om de nesten te beschermen. Het is dus belangrijk dat je in het broedseizoen beschikbaar bent (half maart t/m half juni) om wekelijks een paar uur weidevogels te observeren en te beschermen in het veld.

Voor wie?

Iedereen met interesse voor de natuur en het landelijk gebied kan vrijwillige boerenlandvogelbeschermer worden. Er is geen voorkennis vereist, wel is een redelijke conditie fijn om het werk langere tijd plezierig te houden.

Word boerenlandvogelkenner

Om je goed voor te bereiden biedt Landschap Noord-Holland je een basiscursus boerenlandvogels aan van vijf contactmomenten. Daar leer je alle ins en outs die je nodig hebt om in het veld aan de slag te gaan en het is ook nog eens heel leuk en leerzaam. De basiscursus organiseert Landschap Noord-Holland dit jaar op de dinsdagavonden 27 februari, 5 maart, 16 april en 14 mei. En op één zaterdagochtend, 16 maart met daarna een veldexcursie. Na de theorie volgt begeleiding in het veld door de weidevogelexperts van de natuurorganisatie.

Aanmelden

Voor meer informatie, een kaart met alle vrijwilligersgroepen bij jou in de buurt óf om je aan te melden, zie: www.landschapnoordholland.nl/boerenlandvogelbescherming of stuur een e-mail naar de boerenlandvogelcoördinator Jerry Lust (j.lust@landschapnoordholland.nl). Om je direct aan te melden voor de basiscursus boerenlandvogels, zie www.landschapnoordholland.nl/vrijwilligers/cursussen/basiscursus-beschermen-boerenlandvogels.

Op de foto:
Het plaatsen van nestbescherming op een weiland met koeien. (Foto: Idde Lammers / Landschap Noord-Holland)