De VrijeLijst wil meer duidelijkheid over Schiphol

De VrijeLijst neemt het initiatief om het dossier Schiphol te behandelen tijdens een openbare informatieavond in Castricum. Aanleiding is dat het bewonersplatform, dat zich rondom Schipholregio breed heeft georganiseerd, binnenkort een oproep uit laat gaan om onderzoek te doen naar het luchtvaartbeleid. De oproep wordt vanuit Castricum mede ondertekend door PVRC, met als vertegenwoordiger Hans van Schoor, ex-raadslid D66.

Ron de Haan van De VrijeLijst: ,,Over Schiphol, de ontwikkelingen van de luchthaven, toekomstplannen, uitbreiding Lelystad wordt sinds geruime tijd gesproken aan bestuurlijke tafels, waarbij Castricum ook is vertegenwoordigd via een regiotafel. Alleen al de wijze waarop gemeenten zich laten vertegenwoordigen roept veel vragen op. Onduidelijk is op welke wijze de belangen van inwoners aan deze tafels worden meegenomen. In de gemeenteraad van Castricum is Schiphol de afgelopen jaren zelden van onderwerp geweest, laat staan geconsulteerd. Behalve bestuurlijke tafels zijn er bewonersoverleggen en particuliere online platforms zoals vlieghinder.nl dat in Castricum door honderden belangstellenden wordt gevolgd.”

Het bewonersplatform wil dat er op korte termijn een onderzoek moet worden opgestart naar de behoefte aan luchtvaart op langere termijn en de maatschappelijke gevolgen van de verschillende groeiscenario’s. De VrijeLijst stelt voor om de visie van het College van B en W op bovengenoemde aandachtspunten te belichten en te beschouwen in relatie tot de inbreng van Castricum aan de regiotafel.