Vrijdag weer inzameling ten bate van de Voedselbank

Castricum – Op vrijdag 1 maart staan de vrijwilligers van diaconie De Goede Herder weer van 10.00 tot 12.00 uur bij de St-Pancratiuskerk aan de Dorpsstraat 113 om producten in te zamelen ten behoeve van de Voedselbank. Het aantal dorpsgenoten dat van de Voedselbank gebruik moet maken, is helaas nog steeds hoog en daarom worden de maandelijkse inzamelingen gecontinueerd. Houdbare levensmiddelen, toilet- en schoonmaakartikelen zijn van harte welkom. Ook Douwe Egbertspunten of waardebonnen zijn een waardevolle aanvulling. Verse producten, alcohol en aangebroken artikelen kunnen niet worden ingenomen. Voor een financiële bijdrage staat maandelijks een collectebus klaar, zodat van dit bedrag door de Voedselbank ontbrekende producten kunnen worden aangekocht.