Vrijdag nieuwe inzameling voor Voedselbank

Castricum – Handen en kratten kwamen de vrijwilligers van diaconie De Goede Herder tekort om alle gaven in ontvangst te nemen bij de kerstinzameling in december jl. Wat fijn is het om te ervaren dat men met elkaar meeleeft en iedereen een fijne Kerst gunt. De feestdagen zijn weer voorbij en het gewone leven is weer begonnen, hetgeen helaas ook betekent dat zich weer meer mensen bij de Voedselbank hebben moeten aanmelden. Zij kunnen niet meer voor een dagelijkse maaltijd zorgen. Daarom vragen de vrijwilligers u om – net zoals in 2022 – in groten getale houdbare producten te komen doneren bij de maandelijkse inzameling bij de St.-Pancratiuskerk op vrijdag 6 januari tussen 10.00 en 12.00 uur. Zolang de nood hoog is, blijven zij actief en blijven zij een beroep op u doen. Bij voorbaat dank.