Vragen D66 rond thuishulp Axxicom

 

Mariska El Ouni van D66 Castricum spreekt haar grote zorg uit naar aanleiding van de vele klachten rond Axxicom die huishoudelijk hulp biedt in de gemeente en zij heeft namens de partij een aantal . ,,In december 2014 heeft de gemeenteraad een besluit genomen met betrekking tot de huishoudelijke hulp. Door dit besluit kunnen nu en in de nabije toekomst zo veel mogelijk inwoners van onze gemeente gebruik maken van huishoudelijke hulp. Maar de dienstverlening aan inwoners die om wat voor reden dan ook gebruik moeten maken van de verschillende varianten van huishoudelijke hulp en de bereikbaarheid van de organisatie voor deze inwoners moet van een kwalitatief goed niveau zijn.”

Recentelijk is er een stortvloed van klachten gekomen over de organisatie Axxicom die door de gemeente Castricum gecontracteerd is voor het verlenen van huishoudelijke hulp. De enorme hoeveelheid klachten gaan zowel over de dienstverlening als over de bereikbaarheid van deze organisatie. ,,Het krijgen van goede huishoudelijke hulp draagt wat ons betreft bij aan de mogelijkheid om langer zelfstandig te blijven wonen en mee te kunnen blijven doen in de onze samenleving. Dit is van groot belang. Daarnaast moeten inwoners kunnen rekenen op goede hulp en niet maar moeten afwachten of er hulp komt. De huishoudelijke hulp is aanbesteed, echter wat ons betreft blijft de gemeente de regie houden. De gemeente heeft een verantwoordelijkheid om hierover goede en duidelijke afspraken te maken met de zorgaanbieders in zogenaamde raamovereenkomsten en deze afspraken permanent goed te blijven monitoren.”