Vragen CKenG over drugsgebruik Dijk en Duin

Castricum – De fractie van CKenG maakt zich zorgen over de overlast door drugsgebruikers op het landgoed Duin en Bosch en heeft daarover op 21 juni acht schriftelijke vragen gesteld aan burgemeester en wethouders.

Door Hans Boot

Als inleiding op de vragenlijst stelt de lokale partij dat haar fractie ‘kennis heeft genomen van het gebruik van medicijnen in combinatie met alcohol en/of harddrugs door patiënten van Parnassia Dijk en Duin met (zwaar) psychische problemen’. Daardoor zouden zij volgens de partij ‘een gevaar zijn voor zichzelf en hun omgeving’.

Een woordvoerder van CKenG licht toe: ,,Binnen de instelling is er sprake van een gesloten en open afdeling, maar in de praktijk is deze splitsing niet zichtbaar.” Aan het college wordt onder andere gevraagd of burgemeester en wethouders bekend zijn met het drugsgebruik. Het zou gaan om een groep van circa vijftien gebruikers die zich vrij over het terrein beweegt. De partij wil weten of men op de hoogte is van drugskoeriers, in welke mate dit onderwerp op de agenda staat wanneer er overleg plaatsvindt tussen de portefeuillehouders, ambtelijke staf, politie en Parnassia, welke gevaren omwonenden, bezoekers etc. lopen en of het college bereid is om naar aanleiding van de zorgen opnieuw in overleg te treden met de politie en de instelling.

Over het laatste punt heeft een woordvoerder van Parnassia laten weten ‘dat er nauw overleg is met politie en justitie en er regelmatig steekproeven en controles worden gehouden om de veiligheid van haar patiënten en omgeving te garanderen’.

,,Gezien het zomerreces, dat voor de deur staat, wordt er pas daarna een inhoudelijk debat verwacht over de door ons gestelde vragen”, aldus de woordvoerder van CKenG. (Foto: Pixabay)