Voortrekkersrol brandweer Castricum bij bestrijding natuurbranden

Castricum – Een van de taken van de brandweerpost Castricum is het bestrijden van natuurbranden. Pascal Maassee heeft zich in deze discipline gespecialiseerd. ,,Sinds de komst van onze nieuwe spuittankauto is dit onderdeel in een stroomversnelling gekomen. De laatste tijd wordt steeds meer duidelijk dat we hier meer mee moeten doen. Het is een gevolg van klimaatverandering.’’

Door Henk de Reus

Pascal had al langer de wens om toe te treden tot het korps vrijwilligers bij de brandweer in Castricum. Zestien jaar terug ging deze wens in vervulling. Hij heeft nog geen dag spijt gehad van deze keuze. Pascal kan goed aangeven wat het werk bij de vrijwillige brandweer voor hem aantrekkelijk maakt. ,,Het is het onverwachte moment van uitrukken, mijn werk als instructeur en het verzorgen van opleidingen voor de manschappen. De werkzaamheden zijn bovendien zeer divers. Denk naast het blussen van branden bijvoorbeeld aan een reanimatie of het bevrijden van personen uit een autowrak. Voor mij voelt het dat ik met mijn werk het verschil kan maken.’’

Duinbranden kunnen zich door de unieke begroeiing zeer snel uitbreiden. Door nieuwe technieken kan de bestrijding ervan sneller en efficiënter plaatsvinden. (Foto: William van Loenen)

Extremer weer

Er is sprake van extremer weer met onder andere kletsnatte perioden. Je zou denken dat dit goed beschermt tegen natuurbranden, maar dat is maar gedeeltelijk waar. ,,Door het vele water groeit de vegetatie ook razend snel en deze bestaat uit snel brandbaar materiaal. Denk hierbij aan grassoorten. Deze zijn als het eenmaal warm wordt snel uitgedroogd en super gevoelig voor ontbranding. Het risico op natuurbranden wordt hierdoor steeds groter. Daarbij komt ook nog eens dat dit soort branden zich snel uitbreiden. We staan nog in de kinderschoenen als het gaat om de bestrijding van duinbranden. Hieraan is van rijksoverheidswege inmiddels landelijk urgentie gegeven.’’ Dit laatste maakte dat Pascal in het kader van een bijscholing onlangs naar de Verenigde Staten (VS) is afgereisd. De stage in de VS deed hij op eigen initiatief en hij bekostigde de reis- en verblijfskosten zelf. Het tekent zijn passie voor het vak.

Veel geleerd

De VS heeft veel ervaring en is wereldwijd leider als het gaat om het bestrijden en beheersen van natuurbranden. Men doet dit snel en effectief. Pascal vertelt dat hij een kijkje in de keuken van zijn collega’s mocht nemen. ,,Ik was getuige van hun techniek en tactiek bij de bestrijding van natuurbranden, trok op met het korps en deed een fantastische ervaring op. Ik leerde er onder andere lopend blussen (mobile attack).’’ Pascal legt dit uit. ,,Terwijl brandweerlieden de bosbrand blussen en zich steeds zijwaarts verplaatsen, rijdt de bluswagen op gelijke hoogte met hen mee. Je hebt hierdoor steeds een tank met 4000 liter water bij je en je hoeft de brandslang niet te verlengen. Ook leerde ik het ‘afleggen onder druk’ (progressive hoselay). Er zijn situaties – ook bij ons in de duinen – dat je met de brandweerwagen niet dicht genoeg bij de brand kunt komen omdat het terrein onbegaanbaar is. Je zult de brandslang dan moeten verlengen met een ander stuk slang. Op het moment dat je dit doet moet eerst de waterdruk van de slang worden afgehaald. Met een speciaal soort klem die men in de VS gebruikt is dit een stuk gemakkelijker. Het werk is lichter voor de manschappen, het blussen gaat sneller en je kunt met een tankvulling van 3500 liter water minimaal 30 minuten blussen. En dit alles met zeer efficiënt waterverbruik.’’

Pascal laat zien hoe het afleggen onder druk met een speciale klem snel kan plaatsvinden. (Foto: Henk de Reus)

Voortrekkersrol

,,Eenmaal terug in Nederland volgde er een vertaalslag naar de systematiek die hier gangbaar is’’, vertelt Pascal. ,,Je moet hierbij denken aan het anders inzetten van bestaande materialen, het vertalen van Engelse termen, bijscholing voor de manschappen en het aanpassen van de huidige tactiek. De inzet van nieuwe technieken hebben wij onder de aandacht gebracht van collega’s op de natuurbrandposten in de regio. De methode wordt op dit moment uitgerold over alle brandweerkorpsen in de provincie. Castricum vervult hierin een voortrekkersrol. We vragen iedereen te blijven meedenken en elkaar van feedback te voorzien als het om specifieke ervaringen gaat.’’ Pascal is trots op de ontwikkelingen. Met PWN en Staatsbosbeheer wordt samengewerkt om te voorkomen dat duinbranden kunnen escaleren.

Wervingscampagne

Het enthousiasme en de bevlogenheid van Pascal kan anderen wellicht inspireren om ook eens een kijkje te nemen bij de brandweer. Deze mogelijkheid is er, want vanuit de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is op 1 maart een wervingscampagne gestart waarbij de brandweerkorpsen in de regio (waaronder Castricum) open oefenavonden organiseren. Geïnteresseerden kunnen hierbij ruiken aan het vak van brandweerman. De open oefenavond in Castricum is op dinsdag 2 april om 19.30 uur. Er zijn wel een paar voorwaarden om bij de brandweer te komen: je moet minimaal 18 jaar zijn, een goede gezondheid hebben en de brandweerkazerne moet binnen enkele minuten vanaf je woon- of werkadres te bereiken zijn. Meer informatie, ook over het aanmelden, is te vinden op www.brandweervrijwilligerworden.nl. Het is kort dag, dus meld je snel aan.