Voorrang op woningmarkt vergunninghouders

Een meerderheid van de gemeenteraad van Castricum heeft donderdag ingestemd met het verlenen van voorrang op de sociale huurwoningmarkt voor vergunninghouders. Wanneer de gemeente er niet in slaagt de vergunninghouders binnen de gestelde termijnen te huisvesten, neemt de provincie deze taak over en worden de kosten hiervan in rekening gebracht bij de gemeente. Dat kan flink oplopen. De kosten bedragen naar verwachting 1.850 euro per vergunninghouder per maand.
De tegenstemmers hebben vooral veel moeite met de langere wachttijden die hierdoor ontstaan voor mensen die op zoek zijn naar een huurwoning. Er werd door Gerrit Branderhorst van het CDA en Harold Ebels van D66 geopperd dat er nu wel meer gas gegeven moet worden om meer betaalbare huurwoningen te realiseren in de gemeente om de druk te verlichten. Die toezegging deed wethouder Marcel Steeman.
Tegenstemmers waren De VrijLijst, Fractie Castricum, Fer Wilms van het CDA, VVD en Roel Beems van CKenG.