Voormalig bankgebouw voor opvang Oekraïense vluchtelingen

Castricum – De gemeente heeft overeenstemming bereikt met de eigenaar van de voormalige Rabobank aan de Dorpsstraat. In het pand zullen maximaal drie jaar vrouwen en kinderen uit Oekraïne gaan verblijven.

Voor de vluchtelingen zullen zeventien kamers in het pand beschikbaar komen. Het concept is vergelijkbaar met dat van het Paulusgebouw in Limmen, waar al Oekraïense vluchtelingen verblijven. Om het voormalige bankgebouw geschikt te maken voor bewoning moet worden verbouwd. De gemeente geeft daartoe opdracht en de kosten worden vergoed door het Rijk. Dat geldt ook voor de

inrichtingskosten en de huur van het pand. Een deel van het pand blijft beschikbaar voor ondernemers uit de buurt. Ook bekijkt men of bepaalde ruimtes nog kunnen worden gebruikt voor maatschappelijke doeleinden. De gemeente verwacht met deze uitbreiding van de gemeentelijke opvang de komende tijd te kunnen voorzien in de vraag naar tijdelijke opvangvoorzieningen voor Oekraïense vluchtelingen. De direct omwonenden worden per brief geïnformeerd. Ook komt er een informatieavond voor alle belangstellenden.