Voorlopige uitslag waterschapsverkiezingen bekend

De voorlopige uitslag van de verkiezing voor het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is bekend. Nu 99% van de stemmen geteld is, behaalt BBB 6 zetels. Ruim 485.000 Noord-Hollanders brachten hun stem uit in het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, van het Noordzeekanaal tot en met Texel. Het opkomstpercentage is 54,5%.

Deze voorlopige uitslag is op partijniveau. De komende dagen worden de stemmen door de gemeenten op persoonsniveau geteld. Dan wordt ook bekend welke kandidaten met voorkeursstemmen zijn gekozen. Door een wetswijziging over geborgde zetels zijn er in 2023 drie zetels meer verkiesbaar. De voorlopige verdeling is als volgt:

Lijst:Partij:Voorlopig aantal zetels:Zetels 2019:
1Waterplatform Groen, Water & Land5(7)
2PvdA3(4)
3VVD3(3)
4Water Natuurlijk2(3)
5Boeren Burgers Waterbelang1(2)
650PLUS1(2)
7AWP voor water, klimaat en natuur0(1)
8Boeren Burgers Waterbelang2(1)
9ChristenUnie0(0)
10De Groenen – Piraten0(-)
11De VrijeLijst0(-)
12Actief voor Water0(-)
13Nederland met een PLAN (S.V.P.)0(-)
14Partij voor de Dieren2(-)
15Belang van Nederland (BVNL)1(-)
16BBB6(-)

Opkomst

De opkomst is met 54,5% hoger dan in 2019 (52,3%). Dijkgraaf Remco Bosma over de hoge opkomst: ,,Ik ben blij dat zo veel inwoners naar de stembus zijn gekomen en het werk van het waterschap belangrijk vinden. Samen met de volksvertegenwoordigers blijft het hoogheemraadschap zorgen voor veilig water, voldoende water en schoon water in ons beheergebied.’’

Het Hollands Noorderkwartier telde tijdens de verkiezingen ongeveer 960.000 stemgerechtigden (ruim 30.000 meer dan in 2019). In Waterland was de opkomst opnieuw het hoogst van alle gemeenten: 67,7%. Velsen had met 34,5% de laagste opkomst. De opkomstgroei in Opmeer was het grootst: 61,3% (was 55,1% in 2019).

Meer zetels

Door een wetswijziging over het aantal geborgde zetels zijn er drie zetels meer te verdelen dan tijdens de vorige waterschapsverkiezingen. Geborgde zetels zijn niet verkiesbaar. Voor de Categorie Ongebouwd betekent dit dat zij van 3 naar 2 zetels gaan. Deze worden benoemd door LTO Noord. De Categorie Natuurterreinen stijgt van 1 naar 2 zetels. Deze zetels worden benoemd door de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE). De Categorie Bedrijven verliest door de wetswijziging alle drie de zetels. Hierdoor komt het totaal aantal geborde zetels op 4 uit. Het aantal verkiesbare zetels stijgt daarmee van 23 naar 26 zetels.

Definitieve uitslag

Donderdag 23 maart om 10.00 uur stelt het centraal stembureau de definitieve uitslag vast. Deze openbare zitting vindt plaats op het kantoor van het hoogheemraadschap in Heerhugowaard. Op maandag 27 maart om 16.00 uur neemt het huidige bestuur tijdens een openbare vergadering afscheid. Woensdag 29 maart is de eerste vergadering van het nieuwe algemeen bestuur en leggen de nieuwe leden de eed of belofte af. Deze openbare vergaderingen vinden plaats in het kantoor van het hoogheemraadschap aan het Stationsplein 136 in Heerhugowaard. (Foto: HHNK)