Voorlopig akkoord verkoop Eneco

De gemeenteraad van Castricum heeft een amendement van het CDA aangenomen waarin besloten is alleen voor het volgen van de procedure voorlopig akkoord te gaan met voornemen om het aandelenbelang in Eneco af te bouwen. Een definitief besluit inzake de mogelijke verkoop van het aandelenbelang Eneco wordt genomen nadat door de aandeelhouderscommissie aan de raad een voorstel is voorgelegd. Bij de verkoop ontvangt de gemeente een bedrag rond de vijftien miljoen euro. De jaarlijkse uitkering stopt in dat geval. GroenLinks diende een amendement die geen meerderheid behaalde. Deze partij noemt de verkoop van het aandeel onwenselijk.