Voorbereidingskrediet voor hospice is hamerstuk

Limmen – Na ruim zeven jaar zoeken naar een geschikte locatie voor een vestiging van de Stichting Hospice Castricum, lijkt er eindelijk licht aan het eind van de tunnel te komen. Het college heeft de raad voorgesteld voor de ontwikkeling van deze voorziening op een braakliggend terrein aan Dampegheest een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen.

Door Hans Boot

In het raadsvoorstel wordt uiteengezet dat het plangebied Dampegheest, waarvan de gemeente eigenaar is, de bestemming Sport, Recreatie en Groen heeft. Tot 2015 was op het terrein een openluchtzwembad gevestigd, dat sindsdien braak ligt. Verder wordt gesteld dat het gebied goede mogelijkheden biedt voor herontwikkeling voor een hospice met daarnaast drie woningbouwkavels. Na een vervolgparticipatietraject kan volgens het college een verkavelingsplan worden opgesteld en de condities voor een hospice worden bepaald. Voor de uitvoering van deze opdracht wordt de gemeenteraad verzocht een voorbereidingskrediet van € 75.000,- exclusief BTW beschikbaar te stellen. Deze kosten worden uiteindelijk gedekt uit de nog vast te stellen grondexploitatie.

Overlap

Afgelopen donderdag vond de behandeling van het voorstel in de commissie plaats. Alle partijen waren unaniem positief in hun betoog, vooral omdat er op dit moment geen hospice in de gemeente Castricum bestaat en men moet uitwijken naar omliggende gemeenten als Alkmaar, Beverwijk of Egmond aan Zee.

Er kleeft misschien nog wel een risico aan de voorgestelde locatie, want de kans is altijd aanwezig dat de provincie deze niet geschikt acht voor genoemde bestemmingen. Namens CKenG kwam Mariska Tauber daarop met de vraag of er hierover niet eerst een akkoord zou moeten zijn bereikt alvorens het gevraagde krediet wordt ingezet. Volgens wethouder Binnendijk zijn de gesprekken met de provincie dermate ver gevorderd dat de overlap van het besluit van de provincie en de aanvang van de eerste onderzoeken zeer beperkt is.

Ook op het gebied van de participatie was de gehele commissie het eens. Dat houdt in dat tijdig overleg met de omwonenden en overige betrokkenen van belang is voor de voortgang van dit project.

De besluitvorming over dit onderwerp wordt verwacht in de raad van 25 november.

Op de foto:
Het braakliggende terrein aan Dampegheest. Archieffoto: (Hans Boot)