Vogels kijken met de jeugdvogelclub

Al een aantal jaren organiseert de Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland excursies voor de jeugd. Deze worden begeleid door minimaal twee ervaren vogelaars van de vogelwerkgroep. Zij laten graag zien dat naar vogels kijken leuk en spannend kan zijn.
De najaarsexcursies staan in het teken van de vogeltrek. Zo wordt er onder andere een bezoek gebracht aan het vogelringstation Castricum (de Vinkenbaan). In de winter worden nestkastjes getimmerd, braakballen geplozen, of worden vogels gefotografeerd of getekend. Ook gaat men op zoek naar bosuilen. In het voorjaar zijn er een ganzen/weidevogel- en een zangvogelexcursie. Het seizoen wordt afgesloten met een excursie huiszwaluwen tellen. Een gevarieerd programma dus.
De excursies (doorgaans op de fiets) zijn meestal op elke tweede zondagochtend van de maand, van 9.30 tot 12.00 uur. De plaats van vertrek is van achter het NS-station Castricum en dat is ook de plaats waar de excursies eindigen. Deelname is gratis en lidmaatschap van de vogelwerkgroep is niet verplicht.
De eerstkomende excursie is op zondag 9 september. Deze keer gaat de groep op de fiets naar de Waterberging Noorderveld. Hier wordt gekeken naar soorten eenden, steltlopers en weidevogels. Ofwel de vogels die op weg zijn naar hun overwinteringsgebied in het zuiden. Aanmelden voor de excursie kan via jongerenexcursies@vwgmidden-kennemerland.nl .

Voor meer informatie kijk op de jongerenpagina van www.vwgmidden-kennemerland.nl of bel met Cees Baart, tel. 06-43677458. (Foto: Groenpootruiter foto Cees Baart)