Vogelbescherming roept op: ,,Help de vogels op het strand’’

Regio – Het is volop zomer in ons land. Met temperaturen boven de 25 graden is met name het strand een populaire bestemming. Maar wat veel mensen niet weten, is dat het strand naast een plek om te zonnen ook een plek is waar vogels broeden. De strandplevier, bontbekplevier (foto) en dwergstern zijn vogelsoorten die open en bloot op het strand broeden en hun jongen proberen groot te brengen. Hierdoor zijn ze erg kwetsbaar voor mensen en honden. Vogelbescherming Nederland roept daarom alle strandgasten op om deze speciale strandvogels te helpen.

Vorig jaar gaf Vogelbescherming Nederland opdracht voor het rapport ‘Verstoring van vogels door recreatie’ (Krijgsveld en anderen, 2022). Daaruit komt naar voren dat verstoring door recreatie aanzienlijk is. Het is zelfs zo erg dat de strandplevier vanwege verstoring dreigt te verdwijnen uit ons land. Vooral grote aantallen recreanten veroorzaken verstoring. En naast honden kunnen onvoorspelbare verstoringen – zoals speedboten en kitesurfers – eveneens veel stress voor vogels opleveren. Waterrecreatie heeft dus ook een grote impact op vogels.

Campagne voor de vogels

Vogels die graag broeden op het strand zitten in de verdrukking. Eigenlijk zijn onze stranden te druk geworden voor de vogels. Maar recreatie en broedvogels kunnen best samen kunnen gaan, als de ‘strandbroeders’ maar ruimte en rust krijgen. Vogelbescherming Nederland en andere natuurorganisaties proberen deze vogels daarom op verschillende manieren te helpen. Er zijn vrijwilligersgroepen die badgasten voorlichten over de broedvogels van het strand en actief broedplekken beschermen. En daarnaast is er Het Groene Strand – een collectief van groene organisaties die samenwerken om de natuur en natuurbeleving van onze Noordzeestranden haar plek terug te geven.

Badgasten voorlichten

Voorlichting aan badgasten is belangrijk. Vooral omdat verstoring van op het strand broedende vogels bijna nooit moedwillig plaats vindt. Het is meestal uit onwetendheid dat men te dichtbij een nestje komt. Vogelbescherming benadrukt daarom het belang van het respecteren van de regels: de hond aan de lijn op plekken waar dat is aangegeven, op de paden blijven en afgesloten stukken strand en duin niet betreden. En onbekend maakt onbemind. Daarom heeft Vogelbescherming dit animatiefilmpje gemaakt. Het zou geweldig zijn als zoveel mogelijk mensen helpen om dit filmpje te verspreiden. Samen kunnen we ervoor zorgen dat er op de stranden weer rust en ruimte komt voor kwetsbare broedvogels zoals de strandplevier. (Foto: Jan Lok)