Vliegverkeer neemt verder toe

Pieter-Jan de Bruijn, binnen de Schiphol Group verantwoordelijk voor de uitbreiding van Schiphol, zegt dat Schiphol in 2035 uit gaat van 90 miljoen passagiers en 600.000 vliegbewegingen per jaar. Dat betekent dus ook meer vliegverkeer boven Castricum. Ondertussen heeft Castricum een verklaring uitgereikt aan Adnan Tekin, de nieuwe vertegenwoordiger van de PvdA in Gedeputeerde Staten Noord-Holland, waarin geprotesteerd wordt tegen de ongebreidelde groei van het aantal vliegbewegingen op Schiphol, het huidige veel te hoge aantal nachtvluchten en de verplaatsing van vliegverkeer naar Lelystad Airport indien dit leidt tot toename van de overlast en geluidhinder in de aanvliegroutes.
‘Niet meer, maar minder vliegtuigbewegingen boven Castricum’. Dat was de mening van de ongeveer tachtig aanwezigen tijdens het door de PvdA georganiseerde debat in Nieuw Geesterhage vorige week woensdag. Vooral het toenemend aantal nachtvluchten was voor het grote aantal inwoners reden om aanwezig te zijn bij het debat met Tweede Kamerlid Henk Leenders (PvdA) en een aantal lokale en provinciale politici. Terwijl het plafond voor nachtvluchten op 29.000 vliegtuigbewegingen ligt, is op dit moment al sprake van 32.000 nachtvluchten. Ook volgend jaar dreigt het aantal nachtvluchten opnieuw ruim boven de 30.000 uit te komen.
Dat het aantal nachtvluchten ook volgend jaar boven de norm van 29.000 dreigt uit te komen leidde bij een van de aanwezigen tot de verzuchting dat het aantal nachtvluchten gewoon strikt moet worden gehandhaafd door elk vliegtuig die deze norm overschrijdt een fikse boete te geven. Hans van Schoor, vertegenwoordiger van inwoners in de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol, ging het meest ver. Hij stelde voor dat Nederland het Duitse voorbeeld volgt waarbij een Duitse rechter de luchthaven van
Frankfurt heeft verboden om nachtvluchten toe te staan. ,,De meeste nachtvluchten vinden plaats in de laatste twee uur van de nacht. Door al die nachtvluchten twee uur te verplaatsen, is het probleem opgelost.”Het debat, geleid door Dave van Ooijen en waaraan ook Aukelien Jellema (statenlid PvdA), Rob Glass GroenLinks) en Ron de Haan (De VrijeLijst) deelnamen, werd afgerond door de overhandiging van de ‘Verklaring van Castricum’ Adnan Tekin: ,,Wat vanavond aan de orde is gekomen, de ervaringen die bewoners hebben met de hinder van Schiphol, zal ik meenemen in de debatten in Provinciale Staten. Mij gaat het er om dat er een goede  afweging wordt gemaakt tussen de belangen van de bewoners en die van de Nederlandse economie. Bewoners mogen daarbij niet de dupe worden van de economie.”Volgens de aanwezigen dient ook na 2020 het aantal vliegbewegingen op Schiphol tot 500.000 te worden beperkt en dient het maximaal aantal nachtvluchten of te worden gehandhaafd of twee uur te worden verschoven.