ViVa! Zorggroep behaalt zilveren certificaat Milieuthermometer Zorg

Regio – ViVa! Zorggroep heeft het zilveren certificaat Milieuthermometer Zorg van het Milieuplatform voor de Zorgsector (MPZ) behaald. Het certificaat heeft betrekking op zowel het hoofdkantoor van de organisatie als alle zeventien woonzorglocaties in deze regio. De overhandiging van het certificaat vond plaats in woonzorglocatie Meerstate in Heemskerk.

Met het behalen van dit certificaat toont ViVa! Zorggroep dat de organisatie op alle locaties een actief beleid voert om milieuvriendelijk te werken en minder koolstofdioxide uit te stoten. In minder dan vijf jaar tijd klom men op van brons naar zilver. Voor brons moet aan ruim vijftig verplichte maatregelen worden voldaan, plus vijftien ‘extra’ maatregelen uit de Milieuthermometer. Niveau zilver gaat een stap verder en neemt de thema’s duurzaam inkopen en duurzaam bouwen mee. Zo werkt Viva! Zorggroep zo veel mogelijk samen met leveranciers uit de buurt en stelt de organisatie specifieke inkoopeisen. Bij duurzaam bouwen beoordeelt men de bestaande locaties op hun duurzaamheid. Ook bij renovatie en nieuwbouw speelt het een belangrijke rol. Tegelijk met de uitreiking van het certificaat is door Peter van Wageningen namens de raad van bestuur tevens de intentieverklaring met de gemeente Velsen getekend in het kader van het Lokaal Klimaatakkoord. ViVa! Zorggroep is daarmee klimaatpartner van de gemeente Velsen.

Op de foto:
Van links naar rechts: Robert Boer (manager inkoop & logistiek), Peter van Wageningen (raad van bestuur), Marianne Steijn (wethouder gemeente Velsen), Elles Arxhoek (coördinator milieu & duurzaamheid), Judith de Bree (adviseur duurzaamheid Milieuplatform voor de Zorgsector). (Foto: Quint Blok / ViVa! Zorggroep)