ViVa! Zorggroep behaalt keurmerk voor al haar locaties

Regio – Alle achttien locaties van ViVa! Zorgroep behaalden in het laatste kwartaal van 2020 het bronzen certificaat van de Milieuthermometer Zorg. Hiermee is ViVa! niet alleen de eerste zorginstelling in de IJmond met dit duurzaamheidslabel, maar ook één van de eerste oudereninstelling in Nederland die als gehele organisatie gecertificeerd is.

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijk thema binnen de zorg. Zorginstellingen zijn doorgaans grootverbruikers van energie, water en voedsel. Via een Green Deal onderstrepen zorginstellingen het belang van snelle verduurzaming. De Milieuthermometer Zorg (MTZ) bundelt kennis op milieugebied; het platform biedt een basis voor milieuzorg, geeft invulling aan recente wetgeving en zorgt voor kostenbesparing.

Klaar voor duurzame zorg

Het bronzen keurmerk betekent dat op alle locaties van ViVa!, naast de verplichte maatregelen, ook extra duurzaamheidsverbeteringen zijn doorgevoerd. Hiermee zijn de bedrijfsprocessen op de locaties klaar voor de toekomst. Enkele concrete voorbeelden: er worden uitsluitend wasmachines aangekocht met een A+++ – label. Daarnaast zijn veel plastic producten vervangen door duurzamere alternatieven. Overgebleven en verlopen medicijnen worden opgehaald en op de juiste wijze vernietigd zodat ze niet in het afvalwater terecht komen. Een afvalwijzer en gekleurde afvalbakken helpen de afvalscheiding te verbeteren. Met behulp van een visie op eten en drinken gaat ViVa! de strijd aan met voedselverspilling, restafval en snijverlies. Ook investeert ViVa! in het stimuleren van het duurzaamheidsbewustzijn bij medewerkers, dat moet uiteindelijk zo vanzelfsprekend zijn als de laadpalen om elektrisch rijden te stimuleren.

Milieuthermometer en Green Deal Zorg

In 2015 ondertekenden diverse zorginstellingen de Green Deal – Nederland op weg naar Duurzame zorg, om de verduurzaming in de zorgsector te versnellen. De Milieuthermometer is een van de initiatieven die hieruit voortvloeit. Deze duurzaamheidstool van het Milieuplatform Zorg wordt door aangesloten zorginstellingen zelf onderhouden in samenwerking met de Omgevingsdiensten. (Foto: Viva! Zorggroep)