Vitesse werkt mee aan huisvesting Supreme College

Castricum – Omdat de tijdelijke huisvesting van de leerlingen van het Supreme College in de Maranathakerk na het schooljaar 2023-2024 wordt beëindigd, zoekt het SVOK voor die groep een nieuwe ruimte. Het schoolbestuur van deze stichting heeft in samenspraak met Forte Kinderopvang en voetbalvereniging Vitesse ’22 schriftelijk verzoek gedaan aan de gemeenteraad voor een studie naar de haalbaarheid van een multifunctioneel gebouw op het sportcomplex aan de Puikman, waarbij alle partijen garen denken te spinnen. Het raadsvoorstel voor een projectopdracht ten behoeve van een onderzoek wordt in de commissie van 16 maart behandeld.

Door Hans Boot

Nadat de gemeente de Maranathakerk in maart 2020 had aangekocht, werd het gebouw tot einde schooljaar 2023-2024 in gebruik gegeven voor de huisvesting van leerlingen van het Jac. P. Thijsse College en Bonhoeffercollege die behoefte hebben aan een extra onderwijsaanbod. Overigens is het afzonderlijk onderbrengen van deze groep geen wettelijke taak van de gemeente, maar het kan wel een keuze zijn van het gemeentebestuur.

In tussentijd is gebleken dat zowel de Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland als de Sport buitenschoolse opvang (BSO) interesse hebben in het gebruik van een duurzaam multifunctioneel gebouw dat binnen het sportpark aan de Puikman gerealiseerd zou moeten worden. De voetbalclub biedt namelijk nu al ruimte aan Forte BSO in haar kantine en was van plan deze te verbouwen, mede gezien de uitbreidingsbehoefte van deze kinderopvang. Bovendien zijn de opstallen op de Puikman sterk verouderd en biedt de komst van genoemde onderwijshuisvesting de vereniging de kans om daarvoor in de plaats een modern en energie-efficiënt pand neer te zetten.

Brief

Bovengenoemde plannen staan vermeld in een gezamenlijke brief van SVOK en Vitesse van 24 november 2022 aan de leden van de raad. Daarin wordt een verzoek ingediend voor een studie naar de haalbaarheid van een gemeenschappelijk gebouw op de Puikman. In de brief wordt gezegd dat het de verwachting is dat het leerlingaantal van het Supreme College binnen enkele jaren tussen de 225 en 300 zal liggen. Ook wordt gesteld dat deze speciale vorm van onderwijs behoefte heeft aan twee grote ruimten en daarbij veel kleine ruimten waarin leerlingen in kleine groepen of individueel projectmatig kunnen werken. Daaraan wordt toegevoegd dat onderzocht zou moeten worden of deze ruimten ook goed bruikbaar zijn voor de voetbalclub en Forte BSO.

Volgens de afzenders zou het onderzoek naar haalbaarheid ook de financiële risico’s van het project mee moeten wegen en moet er gekeken worden naar de te verwachten ontwikkelingen in de samenwerking tussen verschillende maatschappelijke partijen, zoals sportverenigingen, scholen, welzijnsorganisaties e.d. Tot slot zegt SVOK toe bereid te zijn bij te dragen aan de kosten van het gevraagde onderzoek.

Op de foto:
Opstallen van Vitesse ’22 die verouderd zouden zijn. (Foto: Hans Boot)