Vier VVD moties bij begroting

Bij de komende begroting, die op 3 november wordt behandeld, komt de VVD Castricum met vier moties. De partij wil dat het depot Schulpstet tussen 8.00 en 16.00 open is, en dus niet tussen de middag gesloten. Bovendien zou het voor iedere inwoner van de BUCH-gemeenten mogelijk moeten zijn hun grof afval in het BUCH milieupark aan te bieden.

Teleurstellend, zo vindt de VVD, dat het veelgebruikte verharde voetpad naar Bad Noord vervangen werd door een pad dat bestaat uit mul zand met wat stro. Toeristen en inwoners zouden via een beter pad dan zand en stro weer met kinder- en bolderwagens de helling naar Bad Noord moeten kunnen nemen. Hondenbelasting noemt de partij niet meer van deze tijd. Tot slot is de VVD van mening dat de ingewikkelde aanbestedingsregels er toe leiden dat lokale ondernemers vaak niet eens in staat zijn om mee te offreren op lokale projecten. Met wat eenvoudige ingrepen en vooral wat steun kunnen lokale ondernemers best meebieden op projecten binnen de gemeente.