Vier Uitgeesters koninklijk onderscheiden

Burgemeester Wendy Verkleij reikte dinsdag 26 april koninklijke onderscheidingen uit aan vier Uitgeesters: één dame en drie heren. Zij zijn alle benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De plechtige bijeenkomst vond plaats in de hal van het gemeentehuis van Uitgeest.

De onderscheidingen werden uitgereikt aan:
Mevrouw Grietje Trijntje Plaisier-Wartenhorst 

Zij is al 35 jaar actief als vrijwilliger in Uitgeest. Zij was voorzitter van de afdeling Uitgeest van ‘Vrouwen van Nu’ van 1980-1986.

In 1995 werd zij penningmeester van de historische Vereniging Oud Uitgeest, een functie die zij nog altijd bekleedt. Van 2008 tot 2010 nam zij tegelijk het secretariaat van de vereniging voor haar rekening.

In 2009 werd zij coördinator van de Voedselbank in Uitgeest en ook die functie vervult zij tot op de dag van vandaag.
De heer Johannes Cornelis Maria Krom

Hij werd in 1990 materiaalbeheerder van de EHBO Vereniging Uitgeest. In 1994 werd hij bovendien voorzitter van deze vereniging. Sinds 1993 zet hij zich in als Lotusslachtoffer voor de Lotuskring Castricum, vrijwilligerswerk waarmee een inzet van 50 uur per maand gemoeid is. Deze drie functies vervult hij nog altijd.

Van 1991 tot 2013 verzorgde hij de coördinatie van de EHBO-post op het recreatieterrein Dorregeest. Een jaar later kwam daar ook recreatieterrein Zwaansmeer bij.
De heer Petrus Willebrordus Koning 

De heer Koning heeft van 1985 tot 2010 zeillessen gegeven aan de jeugd van zeven tot tien jaar in jachthaven Zwaansmeerpolder en organiseerde daarnaast allerlei activiteiten voor deze groep.

Van 1991 tot heden is hij zeer actief in de bergingsploeg van de Zeil- en Watersport Vereniging Uitgeest (ZWVU).

Daarnaast is hij sinds 1998 op de jachthaven actief in het onderhoud en verricht hij alle voorkomende technische en praktische werkzaamheden.
De heer Alfred Reijer Barella 

De heer Barella begon als geboren Amsterdammer in 1972 met vrijwilligerswerk bij de Hervormde Prinsessekerk in de Van Hallstraat. Hij verrichtte de taken van diaken, ouderling, kerkvoogd, hulpkoster, tuinman en conciërge en via de Wijkpost voor Bejaarden in de Van Boetzelaerstraat deed hij klusjes bij ouderen thuis. Van 1972 tot 1984 was hij lid van de Wijkraad van de Staatsliedenbuurt.

Van 1986 tot 1998 was hij diaken en penningmeester van de Hervormd Gereformeerde Federatie Kerk Uitgeest.

In 1990 werd hij lid van de initiatiefgroep Samen Delen, die onder meer kerstacties organiseerde voor Polen en in 1991 trad hij toe tot het Sociaal Platform Uitgeest ‘Samen sta je sterker’. Beide functies verricht hij tot op heden. In 2000 meldde hij zich bij Filah, een eetproject voor dak- en thuislozen en alcohol- en drugsverslaafden in Amsterdam. Hij werd daar bestuurslid en ‘toezichthouder’ en vervult die functies nog altijd. Van 2000 tot 2004 was hij helper in Dorpshuis de Zwaan in Uitgeest, met name voor het ouderencentrum. In 2004 werd hij contactpersoon tussen buurt en gemeente voor zijn eigen woonomgeving Melis Stokelaan/Vrijburglaan en dat is hij nog altijd.

Van 2006 tot 2015 was hij penningmeester van de ouderenbond ANBO in Uitgeest en van 2011 tot 2015 penningmeester van de Algemene Hulpdienst in Uitgeest.

(Foto: Ger Bus)