Vier Uitgeester troeven op Open Monumentendag

Vier monumenten in Uitgeest zetten op zaterdag 10 september de deuren open voor publiek ter gelegenheid van de dertigste Open Monumentendag. Die vier zijn: de dorpskerk aan de Castricummerweg, de r.k. kerk aan de Langebuurt, molen De Dog aan de Geesterweg en de eendenkooi tussen De Koog en de provinciale weg.

Open Monumentendag heeft dit jaar als thema ‘Iconen en symbolen’. Die beelden krijgen uiteraard extra aandacht in de opengestelde monumenten. Voor de openingstijden van de monumenten: zie de website www.openmonumentendag.nl. Daar is ook informatie te vinden over de wandel- en fietsexcursies die de werkgroep Oer-IJ Uitgeest op zaterdag 10 en zondag 11 september in Uitgeest houdt. Een mooie brochure met een beschrijving van alle monumenten in de regio Kennemerland (van Beverwijk tot Schoorl) is gratis af te halen in gemeentehuis en bibliotheek.

Foto:

Geboomte in het weiland onttrekt de eeuwenoude eendenkooi aan het oog (foto: gemeente Uitgeest).