Verzoek tot aanwijzing Maranathakerk als monument

Castricum – Het Cuypersgenootschap heeft het college schriftelijk verzocht om de Maranathakerk te beschermen als gemeentelijk monument. De stichting vindt het behoud en hergebruik van groot belang, omdat de kerk voor Castricum een beeldbepalend voorbeeld is van wederopbouwerfgoed.

Door Hans Boot

In haar brief van 30 november aan het college verzoekt de Stichting het Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie, om voor de Maranathakerk een aanwijzingsprocedure op te starten ingevolge artikel 3 van de Erfgoedverordening Castricum 2020. Ter toelichting wordt in de brief vermeld dat het gaat om een achtzijdige centraalbouw met tentdak en glas- in betonvensters uit 1954 naar ontwerp van architect H. Eldering, die vaak teruggreep op vroegere protestantse kerkbouw van rond 1600. De stichting acht de Maranathakerk monumentwaardig en behoud daarvan juist in Castricum van groot belang, omdat hier slechts weinig wederopbouwerfgoed aanwezig is. Daaraan wordt nog toegevoegd dat het gebouw vrijwel zeker geschikt te maken is voor een nieuw gebruik.

Vragen van fracties

De brief van het genootschap komt op een tijdstip waarop totaal nog geen zicht is op de toekomst van de kerk en de betreffende locatie. Het gebouw is door de gemeente in maart 2020 aangekocht en wordt tot uiterlijk medio 2024 gebruikt voor de huisvesting van het Supreme College. Ondertussen moet er een nieuwe bestemming worden gekozen, waarvoor al een aantal opties is ingediend. Ook dient nog te worden besloten of het gebouw behouden blijft of ten prooi valt aan de sloophamer.

Omdat de bewuste brief is doorgezonden naar de raadsfracties, zijn hierover inmiddels vragen gesteld. Zo wil De VrijeLijst graag weten hoe het college gaat reageren op het verzoek. Deze partij wil ook een technische toelichting als het college er niet voor kiest om een aanwijzingsprocedure op te starten. Het GDB heeft aangegeven dat hun fractie op de hoogte gehouden wil worden van de reactie op de brief en vraagt wanneer zij deze kunnen verwachten.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat voor beider fracties het volgende antwoord geldt: ,,Het college moet, op basis van de Erfgoedverordening Castricum, een collegebesluit nemen over het al dan niet initiëren van een aanwijzingsprocedure van de Maranathakerk als gemeentelijk monument. Het college heeft hierbij de intentie de lijn te volgen van de gemeenteraad. Een collegevoorstel wordt momenteel voorbereid.” (Foto: Archief Hans Boot)