Vertrekkend voorzitter Adviesraad Sociaal Domein: ‘Wij zien geen perspectief meer’

Castricum – De Adviesraad Sociaal Domein kondigde vorige week aan dat zij eind december stopt met haar werkzaamheden. Dat besluit is niet lichtvaardig genomen, zo licht vertrekkend voorzitter Cees Huisman (foto) toe. ,,Onze adviezen zijn met waardering ontvangen, maar in de praktijk gebeurt er niets mee.’’

Door Ans Pelzer

De Adviesraad is een onafhankelijk orgaan dat het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseert over het gemeentelijk beleid inzake het sociaal domein. Vrijwilligers uit de gemeente Castricum bevolken deze raad. De leden van de Adviesraad Sociaal Domein Castricum hebben ‘na rijp beraad en unaniem’ besloten op te stappen. Huisman, sinds 2018 voorzitter van de Adviesraad: ,,We hebben moeten concluderen dat onze inbreng de inwoners, die hulp nodig hebben, niet verder helpt. Vele van de adviezen die we gaven aan de gemeente zijn met waardering ontvangen, maar in de praktijk gebeurt er niets mee. Op die manier hebben inwoners geen baat bij onze adviezen.’’

‘Inhoud verbetert niet’

,,Toen in 2015 de overheidstaken naar de gemeenten werd overgeheveld, was een van de doelstellingen om ondersteuning en hulp toegankelijker te maken en dichterbij te brengen. Die doelstelling is niet gehaald. De inzet was om ondersteuning aan inwoners, en daarmee hun kwaliteit van leven, te verbeteren. Ook werd erop gemikt dat deze verandering zou leiden tot kostenbesparing. Het tegendeel is echter het geval, de inhoud verbetert niet. Er komt weinig terecht van de gedachte dat er per huishouden of hulpvrager zo veel mogelijk één aanspreekbare hulpverlener of ondersteuner wordt aangewezen. We zien steeds meer dat er bij kwetsbare gezinnen veel verschillende ondersteuners over de vloer komen. Coördinatie en afstemming ontbreekt.’’

‘Mooie woorden’

In de Adviesraad zitten mensen met grote maatschappelijke betrokkenheid en sterke motivatie om met name kwetsbare inwoners met beleidsadviezen verder te helpen. ,,We hebben het college met regelmaat gevraagd en ongevraagd concrete adviezen gegeven hoe het anders en beter kan, bijvoorbeeld bij de integratie en participatie van nieuwkomers, het versterken van preventief werken in het sociaal domein en bij realiseren van Castricum als inclusieve gemeente. In beleidsnota’s zien we soms mooie woorden staan, maar die krijgen geen opvolging voor mensen in het dagelijks leven. Dat wat zo mooi op papier staat moet je ook uitvoeren. En zeker bekijken of het echt zo gaat als je het op papier zou willen.’’

Inclusieve samenleving

,,’Iedereen doet mee’, zo lazen en lezen we in gemeentelijke beleidsplannen. Alleen papier blijkt geduldig, in de praktijk wordt er nauwelijks werk gemaakt van bijvoorbeeld de integratie van statushouders. Taalles is zo’n beetje alles. We waren enige jaren geleden met de wethouder op werkbezoek in het AZC in Heerhugowaard. Daar werd ons dringend gevraagd: ‘kijk toch alsjeblieft verder’. Statushouders willen werken en meedoen. Daar hebben zij baat bij en de samenleving ook. Het AZC vroeg aan de gemeente om lokaal een stevig integratie- en participatieprogramma op te zetten en uit te voeren. Daarover heeft de adviesraad tevergeefs concrete adviezen gegeven tot op uitvoeringsniveau. Het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap, dat ook door Nederland is bekrachtigd en gemeenten verplicht om een inclusie agenda op te stellen, krijgt geen handen en voeten in Castricum. Uiteindelijk is er een zinnetje in het coalitieakkoord gekomen. Het lijkt erop dat het vinkje is gezet en het daarbij blijft.’’

‘Geen effect’

,,We stoppen als adviesraad omdat we niet verder komen en wij geen perspectief meer zien. De bestuurlijke organisatie van het sociaal domein wordt steeds complexer gemaakt. Een deel ligt bij de gemeente Castricum, een deel bij BUCH en een deel bij de regio Alkmaar. Als adviezen uitsluitend papieren tijgers blijken te zijn, dan zouden we onszelf verloochenen om langer te blijven zitten. De adviezen hebben geen effect, dan moet je gewoon opstappen. Het gaat niet om de adviesraad en de leden daarvan. Het gaat om de inhoud die belangrijk is voor inwoners. Het gedachtegoed om een bijdrage te leveren aan het versterken van Castricum en de positie van kwetsbare mensen daarin, blijft. De leden stoppen met de adviesraad, maar betrokken blijven we.’’

Wethouder Binnendijk: ‘begrip’

Wethouder Falgun Binnendijk heeft laten weten ‘begrip’ te hebben voor de zorgen die de Adviesraad uit waar het gaat om de complexe bestuurlijke organisatie. ,,Dat maakt het werk van de Adviesraad Sociaal Domein soms lastig. De vraag is of stoppen dan de oplossing is. Daarover wil ik graag in gesprek met de Adviesraad.’’

Speciale vergadering

Inmiddels is bekend dat op 27 oktober een speciale vergadering van de Raadscommissie Sociaal Domein wordt gehouden. De Adviesraad Sociaal Domein gaat in op de uitnodiging van de gemeenteraad om haar besluit en ideeën over hoe het beter kan in het sociaal domein toe te lichten. (Foto: Henk Hommes)