Versterking winkel- en verblijfsgebieden; wat is de stand van zaken?

Castricum – Om de stilte rondom het boven beschreven programma te doorbreken was een gedachtewisseling met de Programmaleider Henk Ruijter nodig, om orde op zaken te stellen. Hoe staat het hiermee, kunnen we nog wat upgrades verwachten in Castricum? Wordt het Dorpsplein nog afgesloten en krijgt Bakkerspleintje nu wel of niet een opfrisbeurt? Gaan de mooie plannen rondom de Dorpskerk, dus het Kerkplein nu eindelijk van de grond komen? Genoeg vragen die om een antwoord schreeuwen en concreet tot uitvoering zouden moeten leiden.

Buiten bovenstaande vragen blijken er nog meer, zoals bewegwijzering voetgangersroutes, opwaarderen Burgemeester Mooijstraat en logische aansluiting op het nieuwe NS-station vanuit het dorp. Allemaal zaken die uit het oorspronkelijke programma ‘Versterking Winkel- en Verblijfsgebieden’ van de gemeente Castricum komen.

Wandelroutes

Al eerder werden al vanaf de randen van Castricum parkeerverwijsborden geplaatst. Zo ontstond er voor buitenstaanders een route naar parkeerplaatsen, als je per auto Castricum bezocht. De Brink werd daarmee dé parkeerplaats voor het centrum van Castricum. Ook de route naar Geesterduin met de parkeerplaatsen is makkelijk te vinden als je nieuw in Castricum komt. Eenmaal op zo’n gratis parkeerplaats op de Brink, is er geen enkele verwijzing naar het centrum, of bezienswaardigheden als bijvoorbeeld ‘Huis van Hilde’. Dat is dan even puzzelen, voetgangers bewegwijzering ontbreekt. ,,Dat gaan we oplossen! Vanaf de Brink en ook verder in het dorp komt een  voetgangers bewegwijzering met een aantrekkelijke uitstraling, zoals ook elders in het land al wordt toegepast. Alle belangrijke bestemmingen zullen daarop worden aangeven. Uiteraard ook bij het station met een verwijzing naar het centrum en het duingebied.” volgens Henk Ruijter.

Afsluiten Dorpsplein

Op de vraag aan Henk of er nog iets gaat gebeuren op het Dorpsplein om doorgaand autoverkeer te weren, was de reactie kort maar duidelijk. ,,Naar verwachting wordt de Dorpsstraat in de maanden september-oktober van dit jaar voor een pilot afgesloten, van de Verlegde Overtoom tot aan de Torenstraat, voor doorgaand autoverkeer. Na overleg, dat met omwonenden heeft plaatsgevonden, zullen verschillende opties worden uitgeprobeerd in de praktijk, om uiteindelijk tot een aanvaardbare oplossing te komen met groot draagvlak. Bestemmingsverkeer, zoals bijvoorbeeld voor bevoorrading van de winkels en de horeca, blijft mogelijk, maar doorgaand autoverkeer wordt geweerd”, aldus Ruijter

Aanvullend: ,,Uit onderzoek is overigens gebleken, dat in gemeenten in Nederland, waar winkelstraten autovrij zijn gemaakt, de omzet van de winkels met 25%  is toegenomen”. Henk heeft ook vernomen dat al tijdens de voorbereiding van de (al een tijd geleden) herinrichting van de Dorpsstraat uit gesprekken met bewoners in de Dorpsstraat bleek, dat autoluw maken een veelgehoorde wens was. Toen was dat nog niet mogelijk (stond niet in gemeente opdracht aan projectteam), maar nu gaat het na een positieve pilot wel gebeuren.

Toegankelijkheid Kerkplein

De middeleeuwse Dorpskerk en de nabije omgeving ervan is van grote historische waarde. “Het is de bedoeling van het de omgeving van de kerk een aantrekkelijk verblijfsgebied te maken, met veel groenpartijen, zit- en speelgelegenheid. Vanwege de historische achtergrond en het feit, dat op deze plek archeologische vondsten kunnen worden gedaan, wordt het project begeleid door een archeologische dienst. De kerk en de omgeving daarvan moet meer het centrum worden voor bezoekers op zoek naar historie. De nu nog afgesloten ‘Bomenlaan’ zal ook toegankelijk worden”, nogmaals Henk. Dit plan rondom de Dorpskerk is nog in een pril stadium en voor het tot uitvoering komt, is er nog wel wat voorbereidingstijd nodig.

Burgemeester Mooijstraat

Aan het aantrekkelijker maken van de Burgemeester Mooijstraat, met goede aansluiting richting en vanaf NS-station heeft de Castricumse stedenbouwkundige Tom van der Eng zijn vakkundige inbreng geleverd en wel aan de hand van een aantal besprekingen met de ondernemers en de bewoners van de straat. Volgens Henk Ruijter moeten er nog een aantal keuzes worden gemaakt met betrekking tot de inrichting en bestrating. Het plan is tijdens een presentatie in de raadscommissie daar goed ontvangen. Het sluit goed aan bij de wens van de gemeenteraad met betrekking tot het opwaarderen van het dorpscentrum.

Één van de voorstellen is het gelijkvloers maken van de bestrating vanaf de Stationsweg tot en met een gedeelte van de Dorpsstraat. Vanaf het begin van dit project is duidelijk, dat er aansluiting moet zijn met het project ‘stationsgebied’. Ook vanuit dat project is dit, in omgekeerde richting, een opdracht. De projectleider daarvan is daarom ook steeds aangesloten geweest bij het project Burgemeester Mooijstraat. Na de vakantieperiode zullen de betrokkenen bij de twee projecten zich ‘storten’ op een vervolg. 

Upgrade Bakkerspleintje

Gefinancierd door Symbion, de exploitant van de winkelpanden, de gemeente Castricum, de ondernemers en het Ondernemersfonds wordt het pleintje een aantrekkelijkere uitstraling gegeven. Het ontwerp is van de architecten Van Wilsen & Cabri uit Limmen.  Het voornemen is om in oktober met de uitvoering te beginnen. (Tekst: Aart Tóth)

Op de afbeelding is te zien hoe het Bakkerspleintje er in het najaar uit moet gaan zien. (Bron: Van Wilsem & Cabri)