Verruiming aantal bezoekers vieringen Pancratiuskerk

Castricum – De Nederlandse bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt voor grote kerkgebouwen die meer dan driehonderd reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag nu maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. Het locatieteam laat weten besloten te hebben dat vanaf nu in de Pancratiuskerk zestig bezoekers per viering zullen worden toegelaten in plaats van de huidige dertig. Alle overige COVID-19-maatregelen rond afstand en hygiëne blijven gewoon van kracht. (Foto: Monique de Jager)