Verontwaardiging bij hondenbezitters

Uitgeest – Stomverbaasd waren omwonenden langs de Ziendervaart toen zij vorige week een brief van de gemeente ontvingen waarin vermeld werd dat de haag die langs de grasrand loopt, verwijderd zou worden. Deze ingreep zou nodig zijn om de beeldkwaliteit op niveau te kunnen houden en verdere verpaupering te voorkomen. De haag zou aan het einde van zijn levensduur zijn, de vitaliteit slecht en grotendeels doorgroeid met ongewenste kruiden en het verwijderen van het onkruid zou te arbeidsintensief zijn.

Volgens de gemeente ligt de oplossing in het rooien van de haag en de standplaats in te zaaien met graszaad. De gemeente ziet hierin meteen een bezuinigingsmogelijkheid. Mariska de Best-Beijk laat regelmatig haar hond uit langs het water en vraagt zich af of de gemeente de inwoners als volwaardige mensen beschouwt. Volgens haar wordt zelden of nooit onderhoud aan de heg gepleegd en dit achterstallig onderhoud oplossen door de heg dan maar te elimineren is wel een heel draconische maatregel. Mariska krijgt veel bijval van andere hondenbezitters en omwonenden.

Mariska: “De heg is er zodat de honden in een afgesloten ruimte kunnen spelen, zonder dat voetgangers van het pad erlangs hinder ondervinden. Tevens zorgt deze afscheiding ervoor dat de honden niet de weg op rennen en zodoende gevaar voor zichzelf en verkeersdeelnemers opleveren. Wanneer de heg verwijderd wordt, zullen de honden net zo makkelijk hun behoefte in de tuintjes van omwonenden doen die daar op hun beurt niet blij mee zijn.”

De bewoners van de Goesinnestraat zijn inderdaad onaangenaam verrast en zijn een handtekeningenactie begonnen. De heg was namelijk ook aangelegd zodat kleine kinderen niet direct richting sloot konden rennen.

De gemoederen raken behoorlijk verhit als hondenuitlaters zich verzamelen voor een foto. “Vreemd toch dat we 80 euro boete riskeerden als we op de stoep langs de heg onze hond los lieten lopen, als straks die heg ontbreekt mag het kennelijk wel? Die honden weten niet waar ze wel of niet mogen lopen. En dan nog wat, die hekjes op de stoep hebben ook geen nut meer want iedereen gaat straks gewoon over het gras!” Mariska: “Bij zo’n maatregel verwacht je overleg maar daar is hier geen sprake van.”

Communicatie-adviseur Peter Dicker van de gemeente kan de verontrusting onder de hondenbezitters voorlopig wegnemen. ,,We zijn erachter gekomen dat deze brief verstuurd is terwijl er nog helemaal geen besluit is genomen over de haag, dus vooralsnog blijft hij staan. We zijn al bezig met de voorbereiding van een nieuwe brief aan de omwonenden.’’ (Monique Teeling)