Verontruste ondernemers bieden petitie aan

Castricum – Afgelopen maandag, net voor de winkelopening om 13.00 uur, kwamen ondernemers uit het centrum van Castricum bijeen in de Dorpsstraat. Niet om gezellig bij te praten, alhoewel dat ook gebeurde, maar omdat namens de ondernemers uit de Burgemeester Mooijstraat een petitie werd aangeboden aan burgemeester Toon Mans. Het draaide allemaal om de aangekondigde pilot om het centrum autoluw te maken. Een plan van ruim een jaar eerder uit het project ‘Versterking Winkel- en Verblijfsgebieden’. Dat project stamt uit 2016, waarbij zelfs een projectleider werd aangesteld, te weten Henk Ruijter.

Door Aart Tóth

De proef of pilot was nodig om het vele doorgaande autoverkeer uit het centrum te weren. De Dorpsstraat was immers sinds 2011 een ‘Fietsstraat’, maar in de praktijk blijkt dat de fietser meer te gast is in plaats van andersom. Uit metingen is gebleken dat ruim 87% veel te hard rijdt in de Dorpsstraat en 90% deze straat als doorgaande route gebruikt zonder er een bestemming te hebben. Een iets kortere route, maar zeker niet sneller bij een gesloten overweg Beverwijkerstraatweg – Stationsweg. Mede omdat daar te veel afslaande bewegingen plaatsvinden ontstaan er te veel gevaarlijke situaties op de overweg. Vanuit het ministerie en de provincie werd er al bij herhaling op aangedrongen hier meer veiligheidsmaatregelen te nemen. Minder verkeer naar en vanuit de Dorpsstraat moest daarbij mede voor oplossingen zorgen.

Dus het doel van de pilot, die eigenlijk al in de zomer van 2020 zou plaatsvinden, was al lange tijd bekend bij bewoners en ondernemers rond de Dorpsstraat. Verschillende oorzaken en corona zorgden ervoor dat de proef werd uitgesteld tot nu toe. Na nogmaals bewoners en ondernemers de gelegenheid te geven hun mening te uiten waren het hoofdzakelijk omwonenden die hun mening gaven en een keuzevariant kozen. Deze lijkt op de situatie zoals die op marktdagen is, met een aanvulling om sluipverkeer tegen te gaan. Ondernemers, die ook via een tweetal zoom-sessies hun mening konden geven, lieten veelal verstek gaan.

Besluit

Uiteindelijk werd door de gemeente gekozen voor variant 1, zoals boven beschreven, met een koppeling naar het veiliger maken rondom de spoorwegovergang. De maanden voor de proef werden vastgesteld op september-oktober 2021. Dus dan zou de Dorpsstraat vanaf de Torenstraat tot aan Verlegde Overtoom autoluw worden, waardoor er geen doorgaand verkeer meer mogelijk zou zijn op fietsers na. Opnieuw sloegen enige ondernemers uit de Burgemeester Mooijstraat op tilt en probeerden mede-ondernemers te mobiliseren om tot actie over te gaan. Die actie was het aanbieden van een petitie waarin zij uitstel van de pilot eisten en opnieuw overleg.

Ook werd erop aangedrongen de ‘blauwe zone’ wat betreft parkeren te gaan handhaven. De aanbieding van die petitie vond dus plaats in de Dorpsstraat waar deze werd aangeboden aan burgemeester Toon Mans door Hans Laan. Mans beloofde vervolgens de petitie onder de aandacht van de verantwoordelijke wethouders en uitvoerenden te brengen. Uiteraard is de uitslag, of er gehoor wordt gegeven aan opnieuw overleg en uitstel of zelfs afstel, nog niet duidelijk. De petitie was ondertekend namens de ondernemers Burgemeester Mooijstraat, dus niet het gehele dorpshart. Volgens enkele ondernemers is het OVC de verbindende factor, niet iedereen is lid anders zou deze organisatie de kar kunnen trekken.

Voorstanders

Ook voorstanders van de pilot ‘Autoluw Dorpshart’ lieten zich horen tijdens de aanbieding, in een poging ook gehoord te worden. Dat lieten ze weten, waarbij er dus een verrassend tegengeluid was. ,,Wij staan hier omdat we een mooier centrum willen dat bruist dankzij onze ondernemers. Wij kiezen voor een rustig winkel- en uitgaansgebied, waar je onbekommerd kunt fietsen. Geen doorgaand autoverkeer. Dit namens de Fietsersbond en namens de initiatiefgroep die in 2019 pleitte voor een pilot afsluiting dorpscentrum. (Foto: Aart Tóth)