Verlenging gebruik Maranathakerk door Supreme College

Castricum – In verband met de herontwikkeling van de locatie Maranathakerk tot appartementencomplex heeft de raad in 2021 besloten dat het gebouw medio 2024 wordt gesloopt en per die datum de tijdelijke huisvesting van de onderwijsvoorziening Supreme College wordt beëindigd. Dit gebruik wordt door tijdnood met een jaar verlengd.

Door Hans Boot

Het is alweer enige tijd stil rond de plannen die er zijn voor de invulling van de woningbouw op de locatie die vrijkomt als de Maranathakerk ten prooi valt aan de sloophamer. Daarvoor zou het huurcontract betreffende het Supreme College aan het eind van het schooljaar 2023-2024 worden opgezegd. Het college heeft de gemeenteraad echter per brief van 12 december jl. laten weten dat om verschillende redenen het gebruik van de kerk door het Supreme College met een jaar kan worden verlengd.

‘Minder snel vandalisme’

In de brief verwijzen burgemeester en wethouders eerst naar de projectopdracht die de raad op 13 april van dit jaar heeft vastgesteld ten behoeve van een onderzoek voor de toekomstige huisvesting van het Supreme College. Deze opdracht behelst de haalbaarheid van een mogelijk gezamenlijk onderkomen van Vitesse ’22, buitenschoolse opvang van Forte en het Supreme College op het sportpark De Puikman. Ook wordt in het onderzoek de haalbaarheid van huisvesting van het Supreme College op het Jac. P. Thijsse College of Bonhoeffercollege meegenomen.

Bedoeld onderzoek is inmiddels uitgevoerd, waarvan de rapportage met een voorstel inzake het nieuwe integraal huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen (IHP) 2024-2027 in het tweede kwartaal 2024 aan de raad wordt aangeboden. Op grond hiervan en omdat niet wordt verwacht dat voor medio 2025 de woningbouw kan starten, heeft het college er geen bezwaar tegen om het Supreme College een schooljaar langer toegang te geven tot genoemde kerk.

Zij stelt bovendien: ,,De druk op snelle besluitvorming voor het Supreme College wordt hiermee iets weggenomen en door het gebruik zal het gebouw minder snel vandalisme aantrekken. De kapitaalslasten daarvan blijven met of zonder deze gebruiker hetzelfde voor de gemeente en staan in de begroting. De exploitatielasten zijn voor het schoolbestuur.’’

Reactie wethouder

Ondanks het kerstreces was wethouder Roel Beems bereid om een toelichting te geven: ,,Ik denk niet dat het nodig is dat de raad zich nog eens over dit voorstel buigt. Het is nu eenmaal zo dat dergelijke bouwplannen zo’n vier tot zes jaar aan voorbereiding vragen. Desondanks proberen we zoveel mogelijk kostbare tijd te winnen. Versnellen kunnen we echter niet, dus de planning voor het woningbouwproject op deze locatie komt absoluut niet in gevaar. Het staat wel als een paal boven water dat de bulldozers op 30 juni 2025 klaarstaan voor de deuren van de Maranathakerk…’’ (Archieffoto: Hans Boot)