Verkeerssituatie hersteld en verbeterd

Castricum – In deze krant van vorig week was een foto geplaatst van een geknakte verkeerspaal op de Mient bij restaurant ‘Bij De Buurvrouw’. Kennelijk heeft dit bij de gemeente indruk gemaakt, want nog diezelfde week werd er een nieuwe zuil geplaatst. Daar bleef het niet bij, zoals een medewerker van het restaurant vertelt: ,,Ze hebben voor het zebrapad een tweede paal neergezet en daarvoor ook een vluchtheuvel aangebracht. Die tweede paal is zelfs wat groter dan de eerste.” Een hele verbetering dus, want de kans dat het gemotoriseerde verkeer nu nog op de linker weghelft terecht komt is wel heel erg klein geworden. (Tekst en foto: Hans Boot)