Verkeerslessen voor veiliger verkeersgedrag pubers

Regio – De provincie Noord-Holland betaalt 1,3 miljoen euro mee aan verkeerslessen op Noord-Hollandse scholen. Met name pubers laten zich makkelijk afleiden door hun mobieltjes. Daarmee brengen ze zichzelf en andere verkeersdeelnemers onbedoeld in gevaar. De meeste verkeerslessen richten zich dan ook op bewustwording van hun gedrag. De provincie stelt ieder jaar subsidie beschikbaar voor gemeenten en private instellingen om verkeerslessen te kunnen aanbieden.

Afleiding

Jongeren hebben een grotere kans op ongelukken in het verkeer dan de gemiddelde Nederlander. Afleiding, zoals appen en muziek luisteren op de fiets, is een probleem. Nu de scholen weer opengaan en we langzaam teruggaan naar de situatie vóór corona, zullen er meer scholieren op de weg zijn. Hoe zorg je er nu voor dat jongeren zich bewust zijn van hun gedrag in het verkeer? Gemeenten, stichtingen en verenigingen hebben daarom subsidie ontvangen van de provincie Noord-Holland. Dit budget kunnen ze gebruiken om lessen voor veilig verkeersgedrag aan te bieden op het basis- en voortgezet onderwijs.

Voorbeelden

In het project ‘Go Safe zonder afleiding VR’ worden scholieren meegenomen in de wereld van afleiding in het verkeer. Het doel is om de scholieren te motiveren om de juiste keuze te maken voor het meest veilig gedrag in het verkeer. Het lespakket ‘Split the Risk!’ maakt scholieren bewust van risicogedrag en de gevolgen hiervan in het verkeer. Dit gebeurt aan de hand van experimenten en filmpjes van relevante situaties.

Subsidieregeling

De provincie Noord-Holland heeft een taak in het verbeteren van de verkeersveiligheid. Uit onderzoek is gebleken dat voorlichting aan jongeren over verkeersregels en gevaarlijke verkeerssituaties effect heeft. De provincie Noord-Holland stelt daarom ieder najaar de subsidieregeling voor verkeerseducatie open voor projecten die een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid van jongeren. Tot in februari konden stichtingen, verenigingen en gemeenten subsidie aanvragen voor het daaropvolgende schooljaar. (Foto: Provincie Noord-Holland)