Verhoudingen hersteld na excuus wethouder

Voetbalvereniging FC Castricum was op zijn zachtst gezegd onaangenaam verrast om via de media te ontdekken dat de velden op het complex Noord End serieus in beeld zijn als mogelijke locatie voor een nieuw te bouwen zwembad.

In een brief aan het gemeentebestuur is aangegeven dat voordat een dergelijke ingrijpende beslissing aan de leden kan worden voorgelegd, er duidelijkheid zal moeten zijn over de praktische en financiële gevolgen van de plannen voor de vereniging. Ondertussen heeft verantwoordelijk wethouder Rob Schijf zijn excuus aangeboden en zijn de verhoudingen hersteld. Afgesproken is dat het bestuur nauw betrokken wordt in de verdere ontwikkelingen. 

Donderdagavond vond weer een debat plaats over het zwembad. Twee velden van FC Castricum worden gezien als mogelijke locatie en sporthal De Bloemen. Momenteel wordt onderzocht wat de gevolgen zijn van extra verkeer in de buurt. De Bloemen wordt sowieso heringericht tot 50 km-gebied. Een ontsluiting tussen Noord End naar de Provinciale weg wordt vooralsnog afgewezen door de provincie. Verder moet er extra parkeergelegenheid worden gecreëerd.