Vergunning voor strandhuisjes Zoomers definitief

Castricum – De eigenaren van paviljoen Zoomers op het Castricumse strand hebben bijna een jaar moeten wachten op definitieve toestemming voor de bouw van strandhuisjes naast hun paviljoen dat afgelopen winter is verplaatst. Onlangs ontvingen zij het bericht dat de bezwaarmakers afzien van een verdere procedure en de vergunning daardoor onherroepelijk is. Met de bouw kan nu worden begonnen.

Door Hans Boot

De eigenaren Arthur van den Berg en Carina Bijl van hotel en paviljoen Zoomers dienden op 20 mei vorig jaar een aanvraag in voor een omgevingsvergunning om zestien strandhuisjes te realiseren. Deze waren gepland op de plek van de recreatiezaal van de voorgaande vestiging van het paviljoen, dat deze winter volgens de eis van het hoogheemraadschap naar voren werd verplaatst en onlangs is heropend. Alhoewel het college gerechtigd was om de betreffende huisjes toe te staan voor tien jaar via een zogeheten kruimelprocedure, is deze aanvraag behandeld in de raadscommissie van 20 juli vorig jaar met als uitkomst dat de meerderheid van de raad het collegevoorstel steunde.

Planning

Van den Berg: ,,In augustus werd de omgevingsvergunning geformaliseerd, met dien verstande dat alle huisjes seizoensgebonden dienden te worden. Daarna volgde een hoorzitting bij de geschillencommissie, omdat drie belanghebbenden bezwaren hadden ingediend. Deze werden echter allen ongegrond verklaard, waardoor er alleen nog beroep kan worden ingesteld bij de rechter. Dat is volgens telefonische informatie niet gebeurd. Ook hebben we alle bezwaarmakers nog even gebeld en die hebben bevestigd van verdere stappen af te zien.’’

Uiteraard zijn de eigenaren blij dat ze nu verder kunnen met dit project. ,,We kunnen nu in overleg met de aannemer over de start bouw. De huisjes worden in de fabriek gemonteerd en in zijn geheel geplaatst. De voorlopige planning is dat daarmee nog deze maand wordt begonnen en de oplevering in juni plaatsvindt. Het aantal hangt nog even af van de capaciteit van de aannemer. Net al alle andere huisjes worden die van mij voor de winter weggehaald en in het voorjaar weer teruggeplaatst’’, aldus Van den Berg.

Reactie wethouder

Strandwethouder Roel Beems is nauw betrokken geweest bij de procedure voor de betreffende huisjes en reageert als volgt: ,,Het strand van Castricum heeft een lengte van ruim zes kilometer. De gemeente zet in op een gevarieerde strandbeleving van rust en ruimte enerzijds en daarnaast faciliteiten en voorzieningen voor inwoners en bezoekers anderzijds. Dit is ook zo opgenomen in het Kustpact. De faciliteiten en voorzieningen zien wij graag als complementair aan elkaar. De combinatie van strandpaviljoens, die ieder een eigen karakter kennen, Sports at Sea en verblijfsaccommodatie past prima in de variatie en gastvrijheid die wij graag zien. De gemeente zelf gaat komende winter de kwaliteit in het gebied verbeteren door herinrichting van het strandplateau en de strandafgang.’’

Op de afbeelding:
Artist impression van paviljoen Zoomers met de naastgelegen strandhuisjes. (fbeelding: aangeleverd)