Vergroenen schoolpleinen door Clusius College

Castricum – ,,Mogen wij bij jullie een paar gratis perenbomen op het schoolplein komen planten?’’ Dat is een vraag die basisscholen niet vaak krijgen. Daar maakten basisschool Visser ’t Hooft en de Vrije school dan ook gretig gebruik van. De bomen komen van de actie MeerBomenNu, onderdeel van Transitie Castricum. Zij hebben als doel onze directe leefomgeving te vergroenen voor meer biodiversiteit en willen daarmee ook bijdragen aan CO2-opslag tegen klimaatverandering. Daarnaast wil MeerBomenNU bijdragen aan bewustwording en educatie over natuur.

De afdeling Castricum deelde vierhonderd perenbomen uit die door kwekers vanwege de corona-crisis niet verkocht konden worden. De BUCH-gemeenten waren zo blij met de actie dat zij de transportkosten van de bomen op zich genomen hebben en er circa vijftig geplant hebben in gemeenteplantsoenen in Heiloo, Bergen en Akersloot. Het Clusius College bood zelfs aan de perenbomen met de leerlingen te komen planten bij basisscholen. Dat is een leerzame klus voor de groenscholieren en heel leuk en leerzaam voor de basisschoolkinderen. Ze kunnen de bomen zien groeien en misschien deze zomer al de eerste vruchten plukken.

Ook meedoen?

Wil jij je ook inzetten voor biodiversiteit en meer groen, samen met gelijkgestemden? De vrijwilligers van MeerBomenNU zijn alweer bezig met de voorbereidingen voor volgend jaar! Via bomen@transitiecastricum.nl kan iedereen zich aanmelden voor deelname.

Op de foto:
De leerlingen uit klas 3G3b van het Clusius College plantten de perenboompjes bij de Vrije School onder de bezielende leiding van meneer Weerman.