Vergeet het omruilen van de rolcontainers niet!

Castricum – Een groot deel van de inwoners heeft vanaf het vorig najaar kunnen wennen aan de nieuwe rolcontainers. Daaraan verbond de gemeente de toezegging dat de bakken voor gft en restafval kosteloos konden worden omgeruild. Daarnaast kan de pmd-container worden ingeleverd. Deze mogelijkheden geldt nog één dag.

Door Hans Boot

In het gemeentenieuws in deze krant van vorige week wordt mededeling gedaan van drie omruilmogelijkheden. De eerste houdt in dat de restafvalcontainer niet alleen van groot (240 l.) naar klein (140 l.) kan worden omgeruild, maar dat dit ook andersom kan. Nog even voor de goede orde: voor het ledigen van de grote bak betaalt met € 6,25 per keer en voor de kleine is dat € 3,64. Ook de grote gft-container kan worden ingewisseld voor een kleine en vice versa. De pmd-container kan worden ingeleverd, maar niet worden omgeruild voor een kleiner formaat.

In de info staat ook dat de omruilactie half mei start en enkele weken duurt. Degenen die zich hiervoor hebben aangemeld krijgen persoonlijk bericht wanneer de gemeente langskomt. Aanmelding is nog mogelijk tot en met vrijdag 7 mei via de speciale website: https://buch.mijncontainer.nl.

Oranje kaarten

Omdat het de laatste maanden betrekkelijk rustig is geweest rondom de nieuwe wijze van afvalinzameling, is bij de betreffende projectleider van de gemeente nog even navraag gedaan over de huidige stand van zaken.

Als eerste werd meegedeeld dat de huisvuilinzameling in het algemeen naar verwachting verloopt: ,,We zien in het eerste kwartaal in Castricum al een enorme afname van restafval en we halen drie keer zoveel pmd op als eerst in de zakken. En de kwaliteit van het pmd is best goed, we hebben nog weinig afkeur. Op dit moment zijn we gestart met een actie om de laatste puntjes op de i te zetten voor wat betreft pmd. We zullen de komende maanden oranje kaarten uitdelen waarin nog eens aandacht wordt gegeven aan de lastige zaken die nog fout gaan: piepschuim, (te) hard plastic en grijze vuilniszakken. Ook kartonnen verpakkingen horen daarbij.”

Op de vraag of er veel gebruik wordt gemaakt van de omruilmogelijkheid, luidde het antwoord: ,,In totaal zijn er tot nu toe ca 1000 aanvragen binnengekomen. Daarvan zijn er 88 inwoners die hun pmd-bak willen inleveren, terwijl 550 mensen het formaat van hun bak voor restafval willen wijzigen. De rest wil een ander formaat gft.”

Chip

Uit de informatie op de gemeentepagina blijkt niet dat men naast de digitale aanmelding ook kan bellen voor de omruilactie. Daarop werd gezegd: ,,Om dubbele meldingen en daarmee fouten te voorkomen kunnen aanvragen alleen via de website worden doorgegeven. Wel hebben de mensen, die al ruim voor deze actie hebben gemeld een ander formaat bak te willen, per brief vernomen dat zij niks hoeven te doen en meegenomen worden in de omruilactie (deze zitten dan ook in de 1000 meldingen totaal opgenomen).”

Het kan natuurlijk voorkomen dat iemand een container omruilt, maar daar spijt van krijgt en de ruil weer wil terugdraaien. De gemeente zei hierover: ,,Het is niet de bedoeling om vaker van formaat te wisselen. Dit kan in elk geval niet altijd kosteloos.’’ Dan speelt er nog de vraag hoe het met de registratie gaat als men overstapt op een kleinere of grotere container voor restafval. Het antwoord daarop is logisch: ,,Een chip bevat informatie over het adres, de fractie (soort afval) en het formaat van de container. Een nieuwe container bevat dus een nieuwe chip. Bij elke lediging worden de gegevens van die betreffende container uitgelezen. Op de website castricum.cocensus.nl kan iedereen zijn ledigingen inzien. Deze worden be-gin 2022 in rekening gebracht.”

Milieustraat

Tot slot vroeg een van onze lezers waarom het niet mogelijk was om een kleine pmd-container te bestellen. Dit werd als volgt toegelicht: ,,Voor het overgrote merendeel van de inwoners is een grote pmd-container prima. Mensen hebben veel pmd-afval en het volume is groot. Het risico dat met een kleine pmd-container meer pmd in het restafval verdwijnt, is groot en zonde. Daarnaast zijn pmd-containers van 140 liter lastiger te legen. De vorm van een container is erop gebaseerd dat het afval er vanuit een ruimere bovenkant goed uitvalt. Maar bij een kleine container is de opening minder breed en de onderkant smaller (dan bij een grote).”

,,En pmd-afval weegt weinig. Bij het legen en als de container op zijn kop hangt, komt er te weinig massa achter de inhoud van de container. Dit betekent dat veel meer containers dan half geleegd worden. Zeker als men het pmd wat aandrukt (want er past anders weinig in een kleine container) gaat dit teveel problemen opleveren. Mensen die hun pmd-container toch willen inleveren kunnen alsnog hun pmd-afval scheiden. Ze moeten het dan wel zelf naar de milieustraat aan Schulpstet brengen of naar een openbare pmd-container die bijvoorbeeld bij Geesterduin, aan de Van der Mijleweg of op de Brink zijn geplaatst.” (Foto: Hans Boot)