Verenigingen in Akersloot gaan voor OmniPark

Foto boven:
Artist impression van het OmniPark. Beeld: (Kerssens/De Ruiter Architecten)

Akersloot – Als het aan zes Akersloter sportverenigingen ligt spelen ze in 2025 samen op een splinternieuw park aan de Boschweg met sporthal en kantine die ook dienst kan doen als dorpshuis of cultureel centrum. Er is een stuurgroep gevormd die de planvorming bewaakt en snel groen licht van de gemeente hoopt te krijgen.

Door Hans Boot

De stuurgroep voor het ambitieuze project wordt gevormd door de voorzitters van de deelnemende verenigingen. Dat zijn de Akersloter Marathon Klub (AMAK), Kids and Parents Bikeschool (KPB), handbalvereniging Meervogels ‘60, voetbalvereniging Meervogels ‘31, Tennisvereniging Akersloot en IJsclub Akersloot.

Het gesprek over de planvorming wordt gevoerd met Rob Kooyman van de voetbalclub, Walter van der Klugt van de tennisvereniging en Sandra Eriks van AMAK.

Een mogelijke indeling van de multifunctionele voorzieningen. (Beeld: aangeleverd)

Rob vertelt eerst hoe en wanneer het idee voor een OmniPark is ontstaan: ,,Oorspronkelijk zijn we er in 2015 over gaan denken. De toenmalige sportwethouder Leo van Schoonhoven vroeg ons toen wat we nog met de verschillende accommodaties wilden gaan doen in verband met de vergrijzing en terugloop van leden en vrijwilligers. We hebben daarop de problemen met elkaar gedeeld. Er was ook veel discussie over dit onderwerp in de raad, maar het bloedde na een tijdje dood.’’

Walter vult Rob aan: ,,In het voorjaar van 2020 heb ik het initiatief genomen om het plan opnieuw op te pakken en te bepalen wat onze wensen waren. Inmiddels was er een landelijk Sportakkoord, waarin onze plannen prima passen. Die richten zich echter niet alleen op sport. Ook niet-sportieve activiteiten als toneel, kunst en cultuur, tentoonstellingen, kaartspelen en thema’s als natuur, leefbaarheid en recreatie zijn er een integraal onderdeel van. Daarbij zou een nieuw gebouw met sporthal multifunctioneel kunnen worden door het bijvoorbeeld tevens te gebruiken als buurthuis, kantine, kleedkamers, fitnessruimtes en noem maar op.’’

Flinke stappen

De vraag is natuurlijk wat er gebeurt als alles hetzelfde blijft. Daarop antwoordt Sandra: ,,De accommodaties zullen niet vandaag of morgen instorten, maar het is wel wenselijk dat er op lange tijd wat verandert. We hopen en verwachten dat het plan na realisatie een aanzuigende werking heeft.’’

De leden van de stuurgroep OmniPark. Van links naar rechts: Ben van Diepen, Susan Bron, Ton Kramer, Sandra Eriks, Walter van der Klugt en Rob Kooyman. (Foto: aangeleverd)

Ook de vraag komt op hoe je de onderdelen van zo’n omvangrijk project in elkaar laat passen en hoe de planning eruit ziet. Walter: ,,Je moet je afvragen of je alles gelijktijdig moet doen of in fasen. De grootste uitdaging is om door te blijven sporten. Zover zijn we echter op dit moment nog lang niet. De stuurgroep legt momenteel de laatste hand aan het opstellen van een programma van eisen. Op 12 juli hebben we een gesprek met de nieuwe sportwethouder Roel Beems en hopen we meer over de voortgang te horen. We gaan ervan uit dat de gemeente de handschoen oppakt en op korte termijn een haalbaarheidsonderzoek laat uitvoeren.’’

Rob voegt daaraan toe: ,,Het is in ieder geval gunstig dat verschillende politieke partijen ons idee hebben opgenomen in hun verkiezingsprogramma’s. We stonden zelfs in de Kieswijzer. Vlak voor de verkiezingen in maart jl. heeft de Sportraad een bijeenkomst georganiseerd, waar ik als inspreker ons verhaal heb toegelicht.’’ Sandra merkt in dit verband op: ,,Alle fractievoorzitters zijn hier ook een keer op bezoek geweest. Ze hebben ook allemaal gezegd dat ze de plannen omarmen, dus we verwachten dat er hiervoor in deze raadsperiode flinke stappen worden gezet.’’

Globale planning

Walter licht toe hoe het zit met de oppervlaktes van de huidige en toekomstige bestemmingen: ,,Nu wordt er door de zes verenigingen zo’n acht hectare in beslag genomen. Voor het totale plan is ongeveer vijf hectare nodig, dus we houden drie hectare over. Een deel van de vrijkomende grond zou prima gebruikt kunnen worden voor woningbouw, waar binnen onze gemeente dringend behoefte aan is. Het op een goede wijze herbestemmen van de vrijkomende gronden, zowel maatschappelijk als financieel, is een van de grote uitdagingen waar we voor staan.’’

Van links naar rechts: Rob, Sandra en Walter, de woordvoerders van de stuurgroep OmniPark, voor het voetbalveld van Meervogels ’31. (Foto: Hans Boot)

Sandra gaat vervolgens in op de vraag hoe de verenigingen in Akersloot en de omwonenden tegen het plan aankijken: ,,Alle verenigingen, dat zijn er zo’n vijfentwintig, hebben enthousiast gereageerd. Er zijn ook in dit geval natuurlijk altijd wel mensen die weerstand hebben tegen het plan. Wat de omwonenden betreft hoeven we daar niet echt bang voor te zijn, want alle bewoners van de Boschweg zijn persoonlijk geïnformeerd en ook hun reacties waren overwegend positief.’’

Over de globale planning wil Rob kwijt: ,,We beschouwen 2022 als het jaar van het ontwerp. Daarnaast hebben we goede hoop dat de gemeente eind dit jaar een besluit neemt om het park wel of niet te realiseren. Als het aan ons ligt openen we het park eind 2025.’’

Tot slot vestigt Walter nog even de aandacht op een stukje communicatie: ,,De leden van de zes verenigingen worden van tijd tot tijd op de hoogte gehouden van de planvorming. Ook kan ik melden dat alle verenigingen via hun algemene ledenvergadering akkoord zijn gegaan met het starten van een voorlopig ontwerp. Zodra dat gereed is komen we weer bij ze terug. Voor het verstrekken van informatie maken we gebruik van de website www.akerslootomnipark.nl, Facebook en Instagram.’’