Vereniging Van Eigenaren maakt werk van verduurzaming De Weere

Castricum – Cees Huisman en Henk Hommes zijn bestuursleden van de VVE De Weere aan de Smeetslaan. De Weere bestaat uit 110 appartementen, drie winkels, twee bedrijfsruimten en 52 garages. Samen met leden van de vereniging zijn ze aan het werk gegaan om te verduurzamen. Daar ging wel wat aan vooraf.

Door Ans Pelzer

Cees en Henk vertellen: ,,Het allerbelangrijkste is dat je in zo’n appartementencomplex saamhorigheid krijgt. Draagvlak en gezamenlijkheid heb je nodig om zo’n groot project als verduurzaming met elkaar te realiseren. We zijn gaan bouwen aan onze vereniging. Dingen ondernemen. Zo hebben we met twintig bewoners de portieken geschilderd. Dat waren nuttige en gezellige bijeenkomsten. Je leert mensen wat beter kennen en het onderlinge vertrouwen groeit. We blijven ook werken aan de verenigingsdemocratie. We willen geen bestuur zijn dat alles bedisselt, maar echt samen met de andere bewoners beslist. Inmiddels zijn grote verbeteringen gerealiseerd. Zo is de Dokter van Nieveltwegzijde enorm verbeterd en zijn de winkels gerenoveerd. We zijn een sterkere vereniging geworden.’’

De lokale energie-coöperatie CALorie heeft bij de eerste gesprekken over verduurzaming meegedacht. Toen het wat serieuzer werd, is de VVE gekoppeld aan een deskundige die ook verbonden is aan CALorie. Eerst is er een enquête uitgezet onder de eigenaren en op basis van die resultaten heeft de deskundige een ‘maatwerk energieadvies’ gepresenteerd. Op twee bijeenkomsten met bewoners werd dit plan januari jl. gepresenteerd. Het plan is veelomvattend en moet ook nog opgenomen worden in het meerjarig onderhoudsplan van De Weere. In het plan staat onder meer vermeld dat zo’n 35% energiebesparing mogelijk is bij het realiseren van isolatiemaatregelen. Die besparing wordt veel hoger als er ruimteverwarming wordt toegepast. Op de gebouwen is plaats voor ca. 500 zonnepanelen, waarvan ca.325 voor de eigen elektriciteitsvraag.

Door het hele veelomvattende plan lopen twee rode draden:

  1. Praktische verbeterpunten als tocht en koude vloeren;
  2. Welke scenario’s zijn er voor de korte en lange termijn om de gehele panden te verduurzamen.

,,We zitten nu in de fase dat we eerst de problemen aanpakken om er wam bij te zitten. Zoals de warmwatervoorziening die voor sommige bewoners ronduit slecht is. We maken een meerjarig onderhoudsplan voor de jaren 2020 -2030.’’

Waarom doen jullie dit allemaal?

,,We denken dat voor bewoners comfortverbetering het belangrijkste is. Besparing op de energiekosten is ook belangrijk. Maatschappelijke verantwoordelijkheid om te verduurzamen is eveneens een motief. We zijn er trots op dat het nu serieus op de agenda staat bij onze VVE. We hebben er alle vertrouwen in dat we gezamenlijk verder kunnen met dit omvangrijke project. In maart spreken we er verder over op een algemene ledenvergadering.’’

Als Vereniging Van Eigenaren ook aan de slag met verduurzaming?

CALorie kan u daarbij ondersteunen. CALorie heeft een platform voor de uitwisseling van ervaringen voor bestuurders en leden van VVE’s. Centraal staat de vraag: Hoe blijven we er warmpjes bij zitten op een duurzame manier. Geïnteresseerd? Neem dan contact op door een bericht naar hans.gaillard@calorieenergie.nl te sturen.

Op de foto:
Cees Huisman en Henk Hommes op het dak van appartementengebouw De Weere. (Foto: Henk Hommes)