Vereniging Castricum Veilig (VCV) teleurgesteld: ‘gemeente doet wat ze wil’

Castricum – Omwonenden en ondernemers hebben voor de zomervakantie deelgenomen aan allerlei zogeheten inspraakbijeenkomsten. Deze werden georganiseerd op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenteraad. De opkomst was behoorlijk: veel omwonenden en ondernemers spraken mee, maar de uitkomst valt niet bij iedereen goed.

Door Ans Pelzer

De VCV (Vereniging Castricum Veilig) concludeert dat het plan van de gemeente ‘gewoon overeind is gebleven’. ,,De kwestie waarvoor wij in actie zijn gekomen – dat de Verzetsheldenbuurt en omliggende straten door de zogenaamde knip alleen met een omweg te bereiken zijn – blijft in de nieuwe voorstellen overeind.’’

Bezwaar gemaakt

VCV vertegenwoordigt de belangen van direct betrokken bewoners in de dorpskern en is van mening dat het nu voorgestelde eenrichtingsverkeer – van noord naar zuid – en het plots neergezette paaltje in de Schoolstraat geen recht doet aan de inspraak uit de participatieavonden. De vereniging heeft officieel bezwaar gemaakt tegen het paaltje dat de Schoolstraat als doorgaande route autovrij maakt. ,,Hoe kan het dat nu aangestuurd wordt op een hoofdrijrichting in de Dorpsstraat van noord naar zuid? Dat is helemaal niet als hoofdlijn uit de sessies naar voren gekomen. Eenrichtingsverkeer heeft als gevolg dat iedereen van onze buurt vanuit Heemskerk om moet rijden over de Ruiterweg en de

Beatrixstraat. Straten die nu al overbelast zijn. Geen knip dus, maar eenrichtingsverkeer. Met het probleem dat je andere straten overbelast en opzadelt met sluipverkeer. Bovendien moet iedereen uit onze buurt een paar kilometer omrijden om thuis te komen.’’

‘Suggesties niet meegenomen’

,,Verschillende minder ingrijpende maatregelen zijn door de ambtenaren niet meegenomen, terwijl er nadrukkelijk over gesproken is. Wij zijn nog steeds van mening dat het probleem eerst aan te pakken is met stoplichten en andere verkeersremmende maatregelen. De uitkomst van de raadpleging is eigenlijk precies wat de gemeente al vanaf het begin wilde. De meeste bewoners kunnen zich daar echter niet in vinden.’’

Geen reactie

Veel brieven en telefoontjes worden volgens VCV onbeantwoord gelaten. Constructieve gesprekken en reacties op brieven naar het college blijven uit. ,,Het zijn harde woorden maar dit lijkt op onbehoorlijk bestuur’’, aldus de VCV. ,,Wanneer komt er eindelijk een integraal verkeersplan? Nu wordt er hap snap iets met de Dorpsstraat gedaan maar waarom? Een integraal Verkeersplan (IVK) zou toch een eerste stap moeten zijn alvorens er maatregelen worden genomen. Er worden nu plannen gemaakt voor honderden woningen op het voormalige terrein van Kapitein kaas en de Puikman. Dan loopt het hele verkeer vast. Beginnen we dan weer opnieuw met ad hoc maatregelen? Er is geen enkele urgentie om dit plannetje voor de Dorpsstraat nu door te drukken ook voor het spoor is er nog tijd genoeg.’’

‘Ga serieus in gesprek’

De VCV concludeert: ,,Het wordt voor een steeds grotere groep inwoners een warwinkel. De discussie speelt al zo lang en pogingen van omwonenden tot inspraak strandden steeds op ondoorzichtigheid. Steeds meer mensen haken af. Wij vragen: kom nu eens met een integraal verkeersplan. Wees transparant en leg zaken uit. Maar vooral: ga serieus in gesprek.’’

Gemeente: ‘conclusies voorbarig’

Een woordvoerder van de gemeente noemt de conclusies die de VCV heeft getrokken ‘voorbarig’. ,,De raad heeft nog geen besluit genomen. De gemeenteraad heeft opdracht gegeven om de spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg én de Dorpsstraat verkeersveilig te maken. Daarbij is een autoluwe Dorpsstraat het uitgangspunt. We kijken dan ook naar het effect op andere wegen en de mate waarin dit een knelpunt is. Wij hebben het participatieproces rond het autoluw maken van de Dorpsstraat ingericht op de manier waarop de gemeenteraad dat heeft gevraagd. Uiteraard is dat objectief gebeurd. We hebben het verloop van de participatie teruggemeld aan de bestuurlijke klankbordgroep, inwoners en ondernemers. De resultaten worden nu samengevat en de diverse varianten worden doorgerekend om te bekijken of ze het probleem goed gaan oplossen.’’ De gemeente verwacht de uitkomsten in oktober aan het college en de raad voor te leggen. ,,Zodra zij het rapport hebben ontvangen, worden de uitkomsten ook besproken met de VCV. De raad neemt daarna een tussenbesluit.’’

Op de foto:
Het paaltje in de Schoolstraat. (Foto: Ans Pelzer)