Verduurzaming Castricummer Werf op stoom

Castricum – Door samenwerking lukt het stappen vooruit te zetten in de verduurzaming van de Castricummer Werf, zegt Arjen Fruitema. Hij is als architect betrokken bij het project en vertelt: ,,Met de gemeente, CALorie, ondernemer Fred de Wit en mijn persoon als trekker hebben we inmiddels een twintigtal bedrijven bereid gevonden zonnepanelen op de bedrijfsdaken te leggen. We investeren allemaal in dit project, tot en met de provincie aan toe met haar subsidie voor ondersteuning van toekomstbestendige werklocaties.”

Het begon allemaal in 2017 met de prijsvraag ‘Bedrijvig Groen’, over vergroenen van bedrijventerreinen ter herstel, behoud en ontwikkeling van natuurlijke ecosystemen. Het project Castricummer Werf kreeg dan wel niet de hoofdprijs, maar in de nazit kregen de initiatiefnemers wel veel aanmoedigingen om verder te gaan. Het is een goed plan, zo zei de jury. Arjen Fruitema: ,,Vlak daarop zijn we in gesprek gegaan met Cornel Borst (voorzitter ondernemers van de werf) en met de lokale energiecoöperatie CALorie. Langzaamaan werd de groep groter en schoven meer partijen aan: de gemeente, het ontwikkelingsbedrijf NHN en nog later ook het Technasium van het Bonhoeffer College met een project om de Castricummer Werf te vergroenen.’’

Eigen energie opwekken

Uit een inventarisatie van de problemen bleek al snel dat 87 procent van het oppervlak van ‘De Werf’ verhard is. ,,Tja, dan is het dus niet zo gek dat je problemen krijgt als het hard regent! Uit de analyse bleek de aanpak zich op verschillende gebieden toe te spitsen: klimaatadaptatie en zorgen voor vergroening natuurlijk, maar ook zaken als transport, als werf proberen zoveel mogelijk circulair te gaan werken en niet in de laatste plaats: de energietransitie.

Ofwel; hoe kunnen we zelf onze energie opwekken op de werf. We hebben een kick-off bespreking gehad beging dit jaar en zijn vervolgens de boer op gegaan, zodra de coronaregels dit weer toelieten. Zonder uitzondering waren alle ondernemers enthousiast om hiermee aan de gang te gaan! Al met al hebben we nu zo’n 10.000 vierkant meter dakvlak beschikbaar voor zonnepanelen en zijn we aan het onderzoeken wat de meest optimale invulling is voor de betrokken ondernemers.’’

Doorpakken

,,We willen nu natuurlijk graag ‘doorpakken’ en werken aan vergroenen, de klimaatadaptatie van de werf, kijken hoe we samen zoveel mogelijk circulair kunnen werken, enzovoort. Want naast een enorme klap energie opwekken met de zonnepanelen, kunnen we bijvoorbeeld gaan kijken naar wat er circulair kan, immers: de één zijn afval is de ander zijn grondstof! Onze ambitie is natuurlijk om nog meer positieve energie op te wekken op en met de Castricummer Werf! Alle betrokkenen leren hier enorm veel van, maar vooral dat je met slimme en goede samenwerking hele mooie resultaten kunt behalen!’’