Verbazing over wens college voor tweede school in Bakkum

Castricum – Met stijgend aantal leerlingen én een verouderd gebouw wordt de behoefte aan verbetering van de Cuneraschool in Bakkum urgenter. Dat is niet eenvoudig: Bakkum heeft smalle straten en grenst aan natuurgebied. Uitbreiding tot een Integraal Kind Centrum (IKC) is dus alleen al qua ruimte complex. Betrokkenen zijn dan ook stomverbaasd als in het coalitieakkoord opnieuw opduikt dat er ook voor een tweede school plaats gezocht wordt in Bakkum. Die tweede school is de Vrije School die momenteel gehuisvest is aan de Dokter van Nieveltweg in de kern Castricum.

Door Ans Pelzer

De gemeenteraad, de scholen zelf en andere betrokkenen werden verrast door het voorstel. Dit werd buiten de gemeenteraad en betrokkenen om gedaan, zo weten twee oudgedienden op dit dossier, Mariska El Ouni (D66) en Fons Lute (bewonersgroep Vondelstraat), te melden. Immers, in december 2021 werd ná een interventie van de gemeenteraad besloten de vestiging van de Vrije School te parkeren om eerst een locatieonderzoek voor IKC Cunera te kunnen uitvoeren. Daarbij wilde de gemeenteraad naast de Vondelstraat ook de Prof. Winklerlaan nog in de lucht te houden. Er wordt 45.000 euro beschikbaar gesteld voor nader onderzoek. Dit besluit van de gemeenteraad was unaniem.

‘Geen animo voor tweede school’

Medio november 2022 blijkt dat het college opeens op twee plaatsen in Bakkum twee verschillende scholen wil realiseren. De Cunera aan de Vondelstraat en de Vrije School aan de Prof. Winklerlaan. Aan de Prof. Winklerlaan is nu een uitbreiding van de Cuneraschool. Een onderzoek is niet langer nodig. Dit blijkt geen aangename verrassing, zo valt te beluisteren tijdens de commissievergadering van 9 februari in het gemeentehuis. Voor de tweede keer in korte tijd liep de raadzaal van Castricum vol. Eerder was dat het geval bij de discussies rondom de Dorpsstraat. De commissie luisterde terwijl elf insprekers het woord voerden. Uit de bijdragen van de schoolleiding van beide scholen, ouders, omwonenden en natuurbeschermers valt op dat niemand een tweede school in Bakkum wil.

Wat melden de insprekers nog meer?

Er zijn zorgen over het openbaar groen tegenover de Cuneraschool aan de Vondelstraat. Deze ruimte wordt nu gebruikt als speelplek voor de leerlingen. Daar verdwijnt het als openbaar groen én wordt ongewild veel vertrapt door alle kindervoeten. Ook melden insprekers zorgen over het natuurgebied bij de Prof. Winklerlaan – het zogenaamde Stinzebos. Een gebied met veel zeldzame beplanting.

Cunera

Parkeer- en verkeersproblemen zijn er nu al volop. Meerdere insprekers betogen dat een bezoek brengen aan de locaties voldoende inzicht verschaft. ,,Het is echt niet nodig om daar een onderzoek voor op te starten dat weer duizenden euro’s kost. De uitkomst zou een tekentafeloplossing zijn.’’ Twee locaties voor de Cunera – de Vondelstraat en de Prof. Winklerlaan – wordt niet als ideaal gezien. Liever heeft de school een gezamenlijk gebouw, maar dat lijkt echter geen haalbare kaart met het oog de benodigde ruimte voor een gymlokaal en buitenspelen.

Vrije School

De Vrije School heeft niet gevraagd om nieuwbouw aan de Prof. Winklerlaan. ,,De huidige locatie bevalt prima maar moet wel opgeknapt worden.’’ In een reactie op de bijdragen van  natuurbeschermers meldt de schoolleiding van de Vrije School ‘zeker niet’ te willen dat natuur opgeofferd wordt om scholen te bouwen.

Het blijft voor velen een raadsel hoe en waarom een raadsbesluit van december 2021 zomaar terzijde geschoven wordt. De gemeenteraad en college wacht nog een flinke kluif. De politieke behandeling vindt plaats op donderdag 23 februari, 19.30 uur. (Foto: Ans Pelzer)