Verbaasd over voorstellen NS

,,Afgelopen week stond er een kort stukje in de Castricummer waarin wordt gemeld dat de NS met ingang van 2017 mogelijk met een minimale tegemoetkoming komt naar haar reizigers. De minimale wijziging is het gevolg van de stroom aan klachten als gevolg van het met ingang van medio december 2015 vervangen van de IC Haarlem-Hoorn door een sprinter. Daarnaast rijdt er vanaf december vijf keer in de ochtend en vijf keer in de middag een spits-IC tussen Alkmaar en Haarlem. Deze spits-Ic stopt evenwel alleen in Beverwijk.” Aan het woord is Dave van Ooijen, fractievoorzitter van de PvdA Castricum.
,,Volgens een artikel in het NHD van 30 januari zou de NS voorstellen om vier van de vijf spits-IC’s in de ochtend en drie van de vijf IC’s ook in Heiloo en Castricum te laten stoppen. Dit is een bijzonder voorstel. Het is niet alleen bijzonder omdat wordt voorgesteld een deel van de spits-IC’s in deze gemeenten te laten stoppen. Het meest bijzondere, en een groot gemis, in het voorstel van de NS is om de spits-IC’s niet in Uitgeest te laten stoppen. Het stoppen van de spits-IC is voor Uitgeest echter van groot belang. Zowel voor haar eigen inwoners als ter versterking van het overstap-knooppunt zelf.”
Het OV-knooppunt biedt met een stoppende spits-IC ook reizigers die gebruik maken van de sprinter op de Zaanlijn een betere verbinding met Alkmaar en Haarlem. ,,Nog beter zou het zijn wanneer Castricum en de andere BUCH-gemeenten gaan lobbyen om de spits-IC te vervangen door de vorig jaar geschrapte reguliere IC Haarlem-Hoorn, met stops in Heiloo, Castricum en Uitgeest. Waarbij dan meteen gekozen moet worden voor het gelijktijdig inkorten van de sprinter Haarlem-Hoorn tot Uitgeest. Dit is een veel betere oplossing. Deze oplossing ligt ook in lijn van de door de provincie NH en de gemeenten aan de Zaanlijn ondertekende overeenkomst Maak Plaats waarin wordt voorgesteld de Zaancorridor te versterken. Daarnaast is de Zaancorridor meer gebaat met een doorgaande sprinter Zaanstad-Alkmaar. Wat de BUCH-gemeenten momenteel missen is een heldere strategie over wat de bestuurlijk inzet op korte en middellange termijn moet zijn om de bereikbaarheid per spoor te verbeteren.
Volgens de PvdA hoort daar ook het in ere herstellen van de IC Haarlem-Hoorn
bij. Om dit te bereiken heeft de PvdA een motie ingediend die inmiddels mede
is getekend door CKenG, VVD, D66, SP en Vrije Lijst. De motie wordt op 18
februari in de gemeenteraad besproken.