Veld twee FCC meest geschikt voor zwembad

Het college van Castricum heeft besloten voor veld twee van voetbalvereniging FC Castricum te kiezen als locatie voor een nieuw te bouwen zwembad. Tegelijk is gekozen voor een basiszwembad met een instructiebad, de sobere variatie. Het  binnenzwembad wordt 25×15,4, het instructiebad 20×10 meter. Dat zei wethouder Rob Schijf woensdag. Op 8 maart kan de raad zich uitspreken over het voorstel.

,,In een latere fase wordt gekeken of de basisvoorziening kan worden uitgebreid met een sporthal met sportzaal, een recreatiebad en een zogenaamde wave rider; een brede glijbaan met veel extra’s”, vertelt wethouder Schijf. ,,Voor de exploitatie van de eenvoudige variant is berekend dat het om 939.000 euro per jaar gaat, de luxe variant gaat  veel meer kosten.” Veld twee ligt aan de linkerkant van het sportterrein tegen de Gerbrandsven aan. ,,Die locatie komt al beste uit de bus. ,,De directie van het nabijgelegen Jac. P. Thijssecollege heeft de voorkeur voor deze locatie, FC Castricum gaat akkoord, de locatie is het meest geschikt om de toenemende verkeersdrukte af te handelen en deze optie is financieel het meest aantrekkelijk.” De investeringskosten en exploitatielasten moeten worden gedekt door de Algemene Reserve en/of een bijdrage ten laste van de Algemene Uitkering.