Veiliger fietsen op Hoogeweg

Op vrijdag 22 augustus heeft Heiloo er officieel een nieuwe fietsstraat bij. De Hoogeweg die veel schoolgaande kinderen richting Castricum nemen, heeft een nieuwe laag asfalt en weginrichting gekregen. De fietser is bij de inrichting van de weg het uitgangspunt geweest. Wethouder Rob Opdam en regiodirecteur Jan Jorna van aannemer Dura Vermeer klaren de klus door het laatste fietssymbool op de weg te branden.
Veel schoolgaande kinderen fietsen over De Hoogeweg richting Castricum. De geplande renovatie van de Hoogeweg was de aanleiding om opnieuw naar de weginrichting te kijken. Vanwege het vele fietsverkeer en de wens om het fietsverkeer veiliger langs deze route te laten fietsen, is besloten de Hoogeweg in te richten als fietsstraat. Dit is naast de Holleweg de tweede fietsstraat in Heiloo. Bij een fietsstraat ziet de weg eruit als een ‘groot fietspad’, waarbij de fietsers op het midden van de rijbaan de ruimte krijgen. Deze wegindeling zorgt ervoor dat automobilisten hun snelheid aanpassen door achter de fietsers te blijven rijden en deze niet proberen in te halen.

Het realiseren van dit project is mede mogelijk gemaakt met een subsidie van de provincie Noord-Holland. De werkzaamheden zijn door aannemer Dura Vermeer tijdens de zomervakantieperiode uitgevoerd. Dit om de overlast voor schoolgaande kinderen, bewoners en bedrijven zoveel mogelijk te beperken.