Veilige en vitale duinen door de aanleg van stuifkuilen

PWN start ter hoogte van Heemskerk met de aanleg van ongeveer 30 stuifkuilen in het zeeduin. Dit doen ze om de natuurlijke dynamiek in het landschap terug te brengen. Het zand dat hierbij vrijkomt wordt gebruikt voor het zeeveilig maken van infiltratiegebied Kieftenvlak. PWN en HHNK hebben de plaatsbepaling en de hoeveelheid zand met elkaar afgestemd om zoveel mogelijk ‘werk met werk’ te maken.

De laatste jaren is het evenwicht in het open duin verstoord. In een gezond open duin is er een continue afwisseling van verschillende ontwikkelstadia, een zogenaamd mozaïek landschap. De jonge en oude duingraslanden hebben elk hun eigen kenmerken. Door luchtvervuiling is er teveel stikstof in het kwetsbare open duin terechtgekomen. Open zandplekken zijn dichtgegroeid, exoten zijn gaan woekeren en het landschap is verouderd.

Met de aanleg van de ongeveer 30 stuifkuilen komt de dynamiek in het open duin weer op gang. De zeewind kan vanuit de kuilen het vrije en kalkrijke duinzand over het landschap verspreiden en gaat zo veroudering en verzuring van het landschap tegen. Na de herstelmaatregel zorgen de natuurlijke processen uiteindelijk voor meer variatie in het landschap. Soorten, zoals het duinviooltje, tijm en de vele soorten duinpaardenbloemen krijgen opnieuw kans om zich in het gebied te vestigen.

Ruiterpad tijdelijk afgesloten

Bezoekers van het Noordhollands Duinreservaat kunnen in de maanden november en december op doordeweekse dagen werkverkeer tegenkomen op de Van Oldenborghweg. Een deel van het ruiterpad wordt tijdelijk afgesloten. PWN doet dit voor de veiligheid van ruiters, met name paarden kunnen onverwacht reageren op de grote machines. Naar verwachting duurt de afsluiting van het ruiterpad niet langer dan twee weken. In deze periode is strandslag Heemskerk voor ruiters niet bereikbaar.

Vorig jaar is het duin bij infiltratiegebied Kieftenvlak al flink opgehoogd met ruim 50.000 kubieke meter zand. Met deze laatste lading zand ronden PWN en HHNK de ophoging van het duin af en beschikt Wijk aan Zee over duinen die aan de strengste veiligheidseisen voldoen. Hierdoor wordt voorkomen dat het infiltratiegebied de komende eeuw, als gevolg van klimaatverandering mogelijk zou overstromen.

PWN en HHNK zijn blij met deze afronding. De verwerking van het zand nabij de graaflocatie minimaliseert het transport door het kwetsbare gebied. Daarbij bestaat de toplaag van het opgehoogde duin door dit zand uit gebiedseigen materiaal van een zeer hoge kwaliteit mét de juiste gebiedseigen zaadbank. De omstandigheden zijn optimaal om de duinnatuur hier volop te laten bloeien. (Foto: aangeleverd)