Veel te veel gedronken en drugs in het spel

Donderdag 21 april omstreeks 12.15 uur kregen collega’s de melding van een persoon die onwel geworden was op De Bloemen in Castricum. Een 17-jarige Castricummer had zoveel gedronken dat hij niet meer aanspreekbaar was. Hij is met de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.

Diezelfde dag omstreeks 14.45 uur was iemand onwel op de Dokter van Nieveltweg. Weer was sprake van teveel alcohol en deze persoon was buiten bewustzijn, waarna een ziekenhuis opname volgde.

Zondagmorgen rond 1.30 uur lag op de Dorpsstraat een 20-jarige Castricummer buiten bewustzijn op straat. Uit onderzoek bleek dat betrokkene alcohol had genuttigd en GHB had gebruikt. Hij is door de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. GHB wordt onder andere gemaakt van gootsteenontstopper en schoonmaakmiddel en wordt ook wel rape-drug genoemd. Behalve hallucinaties zijn er veel gevallen bekend dat de gebruiker bij bewustzijn zijn lichaam niet meer kan bewegen  en/of buiten bewustzijn raakt.