Veel schade aan bomen Oranjelaan

Naar nu blijkt heeft de vernieuwing van de Oranjelaan veel schade opgeleverd voor de bomen. Ondanks de nodige voorzorgmaatregelen zijn veel wortels beschadigd of doorsneden. Daardoor zijn ze instabiel geworden. Acht bomen worden op zo kort mogelijke termijn gekapt omdat ze een direct gevaar vormen voor de omgeving. Voor 21 andere bomen geldt op iets langere termijn hetzelfde lot. Bewoners van de Oranjelaan zijn geïnformeerd tijdens een informatiebijeenkomst. Wethouder Rob Schijf: “Het is een hele treurige constatering. Indertijd was er de bewoners veel aan gelegen om bij de herinrichting van de Oranjelaan de bomen te behouden. Daar is het ontwerp op aangepast. Tijdens de uitvoering van het werk is er van alles gedaan om de wortels te ontzien. Nu blijkt dat al die inspanningen niet geholpen hebben. Het is met pijn in mijn hart, maar we moeten onze verantwoordelijkheid nemen en tot kappen besluiten. We kunnen niet wachten tot het misgaat.” Dit voorjaar zijn op de Oranjelaan de rijbanen, parkeerstroken en fietspaden verbreed. Dat was om de weg veiliger te maken voor autoverkeer en fietsers. Bij de inrichting was het uitgangspunt om de bomen te sparen. Het zijn met name de grotere, oudere exemplaren die te lijden hebben gehad onder de werkzaamheden. Bij het graven van sleuven en het aanbrengen van fundering zijn, ondanks de nodige voorzorgsmaatregelen, wortels gesneuveld of beschadigd. Deze bomen waren al kwetsbaar. Door hun leeftijd en ook door het feit dat ze jaren geleden, bij de aanleg van vrijliggende fietspaden ook al te lijden hadden gehad onder het werk. Schijf: “Als bomen hun wortels kwijtraken, verliezen ze hun stabiliteit en dat is gevaarlijk. Bovendien zijn diverse bomen door de wortelschade veel gevoeliger voor ziektes als de iepziekte. Dat is uiteindelijk fataal voor de boom zelf, maar ook voor de bomen in de nabijheid die door een zieke boom worden besmet. Daarom hebben allerlei reddingsplannen niet veel zin. Je zou de boom helemaal kunnen snoeien en jarenlang tegen een kale stam aankijken. Maar dan nog kan het zomaar gebeurd zijn als de iepziekte toeslaat.” De gemeente gaat dit najaar over tot herplanten van de bomen. Er komen Amerikaanse iepen terug. Foto: archief.